คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ทสม.สระแก้ว เข้าร่วมเวทีระดับชาติ รับรางวัลเครือข่ายดีเด่นจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ทสม.สระแก้ว เข้าร่วมเวทีระดับชาติ รับรางวัลเครือข่ายดีเด่นจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด

สระแก้ว – ตัวแทน ทสม.จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมเวที ทสม.ระดับชาติ พร้อมรับรางวัล เครือข่าย ทสม.ดีเด่น ด้านการจัดการขยะ และ ทสม.ดีเด่นประเภทบุคคล ในพื้นที่ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ตามแนวทางปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ลด..ละ..เลิกไช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสดเทศบาล

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมรามาการ์เด้นท้ กรุงเทพฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัล เครือข่าย ทสม.ดีเด่น และ ทสม.ดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ จำนวน 111 รางวัล โดยมีตัวแทน ทสม.จากจังหวัดสระแก้ว เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัล ประกอบด้วย รางวัลเครือ ทสม.ดีเด่น มีเครือข่าย ทสม.อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ได้รับรางวัลด้านการจัดการขยะในชุมชน และรางวัล ทสม.ดีเด่นจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมี นาวาอากาศโทธมราช ถิ่นวัฒนานุกูล ทสม.อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ได้รับรางวัลด้วย

Advertisement

Advertisement

 

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_6470.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_6467.jpg

ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดสระแก้ว ถือเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย แยกออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อ พ.ศ.2536 โดยในปัจจุบันถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในภาคตะวันออกและเป็นอีกหนึ่งจังหวัดติดพรมแดนไทย-กัมพูชา ที่มีการติดต่อค้าขายจำนวนมาก ซึ่งมีแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ภายใต้กระทรวงมหาดไทย ปี 2561 ที่แบ่งกรอบการดำเนินการเป็น ระยะต้นทาง ระยะกลางทาง ระยะปลายทาง และการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเครือข่าย ทสม.เข้าไปมีบทบาทในการขับเคลื่อนทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชน โดยใช้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์จังหวัด จัดการขยะมูลฝอยตามความเหมาะสมและความสมัครใจของพื้นที่ในการรับบริการ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัฒนานคร กลุ่มมืองสระแก้ว กลุ่มวังน้ำเย็น เทศบาลมืองอรัญประเทศ และองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_6483.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_6479.jpg

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเครือข่าย ทสม. จังหวัดสระแก้ว มีจำนวนสมาชิก 3,650 คน มีการดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนนโยบายของจังหวัดตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน หรือ จังหวัดสะอาด ตามนโยบายในโครงการ ลด..ละ..เลิกไช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสดเทศบาลด้วย ซึ่งเครือข่าย ทสม.อำเภอวังน้ำเย็น ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล เครือข่าย ทสม.ดีเด่น ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ สำหรับตัวแทน ทสม.ระดับประเทศส่วนหนึ่ง จะเดินทางเข้ารับโล่จาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานวัน ทสม.แห่งชาติ ที่อิมเพคฟอร์รั่ม Hall 4 เมืองทองธานี ในวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ด้วย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_6463-1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_6455.jpg

———————————
ทีมข่าวสระแก้ว/กนกกาญจน์ วงษ์ชัยยะ

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด