คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ผู้ว่าฯทำหนังสือด่วนที่สุด!! ห้ามเผาลดปัญหาฝุ่นละออง-สิ่งแวดล้อม

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ผู้ว่าฯทำหนังสือด่วนที่สุด!! ห้ามเผาลดปัญหาฝุ่นละออง-สิ่งแวดล้อม

สระแก้ว – ผู้ว่าฯสระแก้ว ทำหนังสือด่วนที่สุดห้ามเผาลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยให้งดเผาในพื้นที่การเกษตร รวมทั้งห้ามเผาในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติโดยเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด โทรสารในราชการจังหวัดสระแก้ว ที่ สก(กปภจ)0021/ว.0617 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 จากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว ระบุว่า ด้วยจังหวัดสระแก้ว ได้ติดตามสภาพอากาศ พบว่า สถานการณ์ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามข้อมูลรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย จากรมควบคุมมลพิษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและอาจขยายเป็นวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการตรียมพร้อมป้องกัน รับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดล็ก PM52.5 จึงขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงเสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เครือข่ายวิทยุสมัครเล่น สถานีโทรทัศน์ทีวี และเคเบิลท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ ขอให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากอาจเกิดการสะสมของฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้น สารมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน และลดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีความจำเป็นเช่นหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น และถ้ามีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

Advertisement

Advertisement

ผู้ว่าฯทำหนังสือด่วนที่สุด!! ห้ามเผาลดปัญหาฝุ่นละออง-สิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ยังแจ้งให้มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความตระหนักและปรับพฤติกรรมของประชาชนในการงดเผาเศษวัสดุในครัวเรือน เศษวัชพืชในที่รกร้าง เขตไหล่ทางในพื้นที่เขตเมือง และงดเผาในพื้นที่การเกษตรโดยเด็ดขาด ให้เปลี่ยนวิธีการกำจัดวัชพืชและผลผลิตทางการเกษตรเป็นการทำปุ๋ยหมัก หรือใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการเร่งการย่อยสลาย และห้ามเผาในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติโดยเด็ดขาด โดยสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม เช่น จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการเผาในที่โล่งแจ้ง การประกาศเจตนารมย์ลดการเผาในที่โล่งแจ้ง การมอบธรรมนูญหมู่บ้าน เรื่อง การไม่เผาในที่โล่งแจ้งของหมู่บ้าน เพื่อนำไปติดประกาศประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน กิจกรรมการเดินรณรงค์ เป็นตัน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและจิตอาสาในพื้นที่ และขอให้สถานีวิทยุชุมชนทุกสถานีเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

Advertisement

Advertisement

ผู้ว่าฯทำหนังสือด่วนที่สุด!! ห้ามเผาลดปัญหาฝุ่นละออง-สิ่งแวดล้อม ผู้ว่าฯทำหนังสือด่วนที่สุด!! ห้ามเผาลดปัญหาฝุ่นละออง-สิ่งแวดล้อม ผู้ว่าฯทำหนังสือด่วนที่สุด!! ห้ามเผาลดปัญหาฝุ่นละออง-สิ่งแวดล้อม

——————————

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด