คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

อบรมฝึกทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเองจากโควิด-19

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
อบรมฝึกทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเองจากโควิด-19

สระแก้ว – จัดอบรมฝึกทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง พร้อมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีการอบรมการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสอนทำหน้ากากอนามัยจากผ้า เพื่อการป้องกันตนเอง โดยจังหวัดสระแก้วได้มีการจัดการฝึกอบรมและฝึกทำหน้ากากอนามัยในทุกอำเภอ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีประชาชนในท้องที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครทุกส่วนเข้าร่วมอบรมและฝึกทำหน้ากากผ้าจำนวนมาก

อบรมฝึกทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเองจากโควิด-19 อบรมฝึกทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเองจากโควิด-19

ทั้งนี้ สำหรับการอบรมดังกล่าว มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 รวมทั้งวิธีการสังเกตอาการ ช่องทางการติดต่อ การดูแลตัวเอง เพื่อการป้องกันตัวจากโรคโควิด-19 อาทิเช่น ต้องกินอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้น ต้องใช้ช้อนกลางเมื่อกินอาหารร่วมกัน ต้องล้างมือทุกครั้งด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลล้างมือเมื่อสัมผัสสิ่งสกปรก และต้องสวมหมวกอนามัยทุกครั้ง เมื่อไปในแหล่งชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยง หลังจากนั้นสอนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำหน้าการอนามัยจากผ้า เพื่อป้องกันตนเองในเบื้องต้น เนื่องจากปัจจุบันหน้ากากอนามัยขาดตลาด อีกทั้งหน้ากากผ้ายังสามารถซักเพื่อทำความสะอาด แล้วนำกลับมาใช้อีกได้ เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองด้วย

Advertisement

Advertisement

อบรมฝึกทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเองจากโควิด-19 อบรมฝึกทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเองจากโควิด-19

——————————

ภาพโดย/สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด