ความรู้

แหล่งเรียนรู้จาก "คน" สู่ "ควาย" ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
แหล่งเรียนรู้จาก "คน" สู่ "ควาย" ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

คนส่วนใหญ่ชอบเปรียบเปรยความโง่กับควาย แต่จริง ๆ แล้วไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็ย่อมมีความโง่ความฉลาดอยู่ในตัวด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่มนุษย์เราเองก็เช่นกัน หากย้อนไปตั้งแต่ยุคโบราณกาลเราต่างต้องอาศัยแรงงานจากสัตว์เพื่อให้มนุษย์ได้เลี้ยงชีพ ดำรงชีวิต และประคองลมหายใจให้ก้าวเดินไปยังเบื้องหน้า บ้านเมืองของเราก็เช่นกัน นับตั้งแต่อดีตเราใช้ล้วนเคยแรงงานสัตว์ในกิจการนานาชนิด ที่มีความเด่นชัดและคุ้นชินมากที่สุด เห็นจะเป็นการใช้ “ควาย” เพื่อไถนาเตรียมการปลูกข้าว ซึ่งได้สร้างผลผลิตและหล่อเลี้ยงให้กี่ชีวิตได้เติบโต เติบใหญ่มากระทั่งปัจจุบัน คนกับควายจึงมีความผูกพันเกี่ยวโยงกันเรื่อยมา ในฐานะผู้ให้และผู้รับ

ช่วงหลายปีที่ผ่านมาหากใครจำได้ประเทศไทยของเรามีโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งผู้ที่จะสามารถเข้าไปเรียนได้จะต้องเป็น“ควาย” เท่านั้นจึงจะสมัครเรียนเข้าไปเรียนได้ และเมื่อได้เรียนได้แล้ว จะได้รับการพัฒนาทักษะในมิติต่าง ๆ ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อยกดับการปฏิบัติงาน หรือสร้างความเชี่ยวชาญ ทักษะ ความชำนาญให้กับควาย เพื่อเพิ่มพูนผลการดำเนินงานของควายให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วสำเหล่านี้ล้วนส่งผลดีต่อมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งโรงเรียนที่ว่านี้ก็คือ “โรงเรียนกาสรกสิวิทย์”

Advertisement

Advertisement

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์นี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ก่อกำเนิดขึ้นด้วยพระปณิธานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการให้เกิดโรงเรียนสำหรับฝึกกระบือให้สามารถไถนา และทำงานด้านการเกษตรกรรม รวมทั้งสอนให้คนใช้กระบือทำการเกษตร เพื่อให้การทำงานร่วมกับระหว่างคนกับกระบือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการดูแลกระบือให้มีสุขภาพแข็งแรงตามวิถีทางที่ถูกต้อง

นอกจากนี้พระราชปณิธานสำคัญอีกประการเพื่อการก่อตั้งโรงเรียนกาสรกสิวิทย์นี้ ก็เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนทั่วไปในมิติของวิถีด้านเกษตรกรรม รวมไปถึงวิธีการเลี้ยงควาย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อปวงพสกนิกรไทย

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

Advertisement

Advertisement

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

เมื่อเข้าสู่ภายในโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ บรรยากาศให้ความรู้สึกเหมือนโรงเรียนทั่วไป แต่ต่างกันตรงที่มีควายคือนักเรียน ซึ่งภายในจะประกอบด้วยฐานความรู้ต่าง ๆ มากมาย ทั้งสาธิตการสอนควาย หรือฝึกควายให้ทำการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ การแสดงควาย การฝึกขี่ควาย ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตเกี่ยวกับการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การดำนาแบบดั้งเดิม การสาธิตการทำบ้านดิน การปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น และเห็นผู้คนเข้ามาเยี่ยมเยือนเรียนรู้เป็นระยะ

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะอาชีพการกสิกรรม เพราะปัจจุบันประเทศของเรายังปลูกข้าว และดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้าว ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของเรามาช้านาน การได้มาเยือนโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ในครั้ง นอกเหนือจากความรู้สึกถึงคุณค่าของทุกสรรพสัตว์ โดยเฉพาะควายที่ผูกพันกับการดำรงชีพของคนไทยมาช้านาน ยังรับรู้ถึงการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนกับสัตว์ คนฝึกสัตว์ก็เพื่อให้สัตว์สามารถตอบสนองความต้องการของคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเราจึงควรให้ความรัก ความผูกพัน และความเอื้ออาทรให้แก่สรรพสัตว์โดยเฉพาะควาย ที่เป็นมากกว่าการเป็นสัตว์ที่ใช้แรงงาน

Advertisement

Advertisement

หากใครที่สนใจวิถีการเกษตรและเรื่องราวเกี่ยวกับควาย ไม่ว่าจะอยากฝึกควาย อยากเลี้ยงควาย อยากขี่ควาย หรือแม้แต่องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำนา หรือการเกษตร ก็สามารถมาศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ ได้ที่ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์แห่งนี้

สถานที่ติดต่อ :
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เลขที่ 999 หมู่ 4 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 088-2891299
หรือเว็บไซต์ www.kasorn.com

เรื่องและภาพหน้าปกโดยผู้เขียน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์