คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

"สุดทางบูรพา"... ไปให้สุด หยุดที่ตราด

นานาน่าอ่าน
นานาน่าอ่าน
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก นานาน่าอ่าน
แจ้งตรวจสอบ
"สุดทางบูรพา"... ไปให้สุด หยุดที่ตราด

        "สุดทางบูรพา" ประโยคที่นักท่องเที่ยวอาจเคยได้ยิน หมายถึงสถานที่น่าเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย จังหวัด "ตราด" 

         ตราด เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคตะวันออก ที่มีทรัพยากรมากมายและอุดมสมบูรณ์ ผลไม้ อาหาร สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย หมู่เกาะที่มีมากกว่า 50 หมู่เกาะ แม่น้ำสายต่างๆ ที่อุมดมสมบูรณ์ ปัจจุบันจังหวัดตราดเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่สดชื่น ผู้คนที่มีไมตรีจิตที่ดี

        ภูมิประเทศของจังหวัดตราดมีทั้งที่เป็นแผ่นดินและพื้นน้ำประกอบด้วยเทือกเขาสูงอุดมไปด้วยป่าเบญจพรรณและป่าดิบ มีพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำหลายสายยาวตลอดจนออกทะเล ทำให้สามารถเดินทางสัญจรได้ทั้งทางบกและทางน้ำ ได้แก่ แม่น้ำเวฬุ แม่น้ำตราด ที่ไหลคดเคี้ยวจากเทือกเขาบรรทัด แตกแยกเป็นคลองเล็กคลองน้อย มาบรรจบกันทั้ง 2 สาย ซึ่งคลองเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับชาวบ้าน 

Advertisement

Advertisement

คลองห้วยแร้ง เป็นคลองที่ไหลผ่านลงทะเล เรียกตามประสาชาวบ้านว่า คลอง 3 น้ำ คือ น้ำจืด,น้ำกล่อย,น้ำเค็ม ซึ่งจะเปลี่ยนตามฤดู         การเพราะปลูกในพื้นที่นิยมปลูกผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ฯลฯ  และยังนิยมปลูกยางพารา พืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้อย่างดี

สวนยางพาราทที่เป็นอาชีพของคนส่วนใหญ่ในจังหวัดตราด          อาหารการกินที่เพียบพร้อม หาได้ทั้งในแม่น้ำและบนพื้นดิน จึงไม่แปลกที่ทุกวันนี้ จังหวัดตราดกลายเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป และเชื่อว่าหลายๆ ท่านที่มองหาชีวิตแบบพอเพียงหรือการเริ่มต้นชีวิตที่ห่างไกลเมือง ห่างไกลมลพิษ คงอยากมาสัมผัสธรรมชาติและความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายแม่นำลำคลองที่ใสสะอาด       จังหวัดตราดยังมีวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ การดำรงชีวิตของประชาชน การประมง การเกษตร ประเพณีการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ ได้แก่ หนังตะลุง เถิดเทิงหรือบ้องกลองยาว ที่ยังหาชมได้

การรวมกลุ่มกันเผาข้ามหลาม       ตราดมีประวัติศาสตร์เรื่องศาสนาที่ยาวนาน ทั้งศาสนาพุทธมีวัดเก่าแก่ วัดไผ่ล้อม , วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง ),  วัดโยธานิมิต (วัดโบสถ์) ซึ่งตำนานเล่าขานมีเรื่องราวมากกว่า 250 ปีเลยทีเดียว ศาสนาอิสลามมีมัสยิดที่เก่าแก่ คือ มัสยิดอัลกุบรอ ตั้งอยู่ในชุมชนน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ มีอายุมากกว่า 200 ปี 

Advertisement

Advertisement

การรวมตัวกันทำบุญถือศีล      ตราดเป็นจังหวัดที่ติดกับประเทศกัมพูชา จึงมีการค้าขายกับกัมพูชาได้ตลอด เป็นเส้นทางการค้าที่ดีเยี่ยม ชาวต่างชาตินิยมใช้เส้นทางจังหวัดตราดข้ามแดนไปท่องเที่ยวต่อยังเกาะกง พื้นที่ทางทะเลของประเทศกัมพูชา ส่งผลให้การท่องเที่ยวของ 2 ประเทศเป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบัน

       หากความสุขที่หาได้บนโลกใบนี้ จังหวัดตราดอาจเป็นสถานที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะมาใช้ชีวิต และที่ดีที่สุดในการพักผ่อน ที่นี่ "สุดแดนบูรพา ไปให้สุด หยุดที่ตราด" สวรรค์บนดินถิ่นไทย

Advertisement

Advertisement


ภาพประกอบบทความโดย : นักเขียน

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด