ความรู้

รีวิวหนังสือพระพุทธศาสนา ม.3

240
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
รีวิวหนังสือพระพุทธศาสนา ม.3

สวัสดีค่ะท่านที่เข้ามาอ่านบทความนี้วันนี้ดิฉันจะมารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งที่เชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องชอบวิชานี้ หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า พระพุทธศาสนา ม.3 ในรายวิชาการเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยหนังสือนี้มีจำนวนหน้าทั้งหมด๑๘๗หน้า๙บทแล้วแต่ละบทมีอะไรบ้างและสอนเกี่ยวกับอะไรเรามาอ่านดูกันเลยค่ะ

บทที่ ๑)ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา บทนี้มีอยู่๒๒หน้าเเละเล่าเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆทั่วโลก ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

บทที่ ๒)พุทธประวัติพระสาวกศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก บทนี้มีทั้งหมด๒๕หน้าและเล่าเกี่ยวกับ พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวกพุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างชาดก

บทที่ ๓)หลักธรรมทางพุทธศาสนา บทนี้มีทั้งหมด๒๔หน้า บทนี้เล่าเกี่ยวกับ พระรัตนตรัย อริยะสัจ๔ การปฏิบัตตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว

Advertisement

Advertisement

บทที่ ๔)พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต บทนี้มีทั้งหมด๔หน้า และเล่าเกี่ยวกับ พระไตรปิฎก พุทธศาสนสุภาษิต

บทที่ ๕) หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทของชาวพุทธ บทนี้มีทั้งหมด๗หน้า และเล่าเกี่ยวกับ หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยและจริยาวัฒน์อย่างเหมาะสม มารยาทชาวพุทธ หน้าที่ชาวพุทธ

บทที่ ๖)วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี บทนี้มีทั้งหมด๑๔หน้าและเล่าเกี่ยวกับ ประวัติและการปฏิบัตตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาศาสนพิธี

บทที่ ๗)การบริหารจิตและการเจริญปัญญา บทนี้มีทั้งหมด๑๑หน้าและเล่าเกี่ยวกับ การสวดมนต์แปลและแผ่เมตตา การบริหารจิต การเจริญปัญญาโดยการคิดแบบโยนิโสมนสิการ การนำวิถีการบริหารจิตและการเจริญปัญญาในการเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน

บทที่ ๘)พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา บทนี้มีทั้งหมด๖หน้าและเล่าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับเศรฐกิจพอเพียง พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน พุทธธรรมกับเศรษฐกิจพอเพียง

Advertisement

Advertisement

บทที่ ๙) ศาสนากับการอยู่ร่วมกันในประเทศไทย บทนี้มีทั้งหมด๒๐หน้าและเล่าเกี่ยวกับวิีการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน วิถีการดำเนินชีวิตของคริสต์ศาสนิกชน วิถีการดำเนินชีวิตของคนที่นับถือศาสนาอิสลาม วิถีการดำเนินชีวิตของคนที่นับถือศาสนา พราหมณ์-ฮินดู ความแตกต่างของการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ  วิธีการยอมรับวิถีการดำเนินชีวิตของคนในแต่ละศาสนาในประเทศ

ก็จบลงไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการรีวิวหนังสือพระพุทธศาสนาของเราสำหรับใครที่สนใจอยากจะอ่านอยากจะทำความเข้าใจ ก็สามารถพิมพ์เข้าไปในกูเกิ้ลว่า:พระพุทธศาสนาพื้นฐาน ชั้นม.3เล่ม1 ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณผู้อ่านที่น่ารักทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการรีวิวหนังสือพระพุทธศานาของฉันสำหรับใครที่สนใจจะอ่านการรีวิวหนังสืออีกมากมายของดิฉันก็สามารถติดตามผลงานของดิฉันไว้ได้ ณ ที่นี้นะคะสำหรับวันนี้ขอจบการีวิวเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านทุกๆกำลังใจมากค่ะขอบคุณค่ะ🙏🏼

Advertisement

Advertisement

หนังสือพระพุทธศานา ม.3

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์