ความรู้

หลักสูตรการเรียนนาฏศิลป์ม.3ให้มีความสุข

299
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
หลักสูตรการเรียนนาฏศิลป์ม.3ให้มีความสุข

สวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามาอ่านบทความนี้วันนี้ดิฉันจะมาพูดมาเล่าเกี่ยวกับบทความการเรียนในหนังสือนาฏศิลป์ม.3เรามาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้มีกี่บทแต่ละบทเกี่ยวกับอะไรบ้าง

หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่ง  ดนตรีสังคมและวัฒนธรรม.....เรื่องนี้พูดเกี่ยวกับ*อิทธิพลของดนตรีและบุคคลกับสังคม,*ปัจจัยที่ทำให้งานดนตรีได้รับการยอมรับจากสังคม,*องค์ประกอบที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างสรรค์งานดนตรี   หน่วยนี้มีทั้งหมด12หน้าแต่ละหน้าความรู้เน้นๆเลยค่ะบทนี้จะต้องมีกิจกรรมจัดขึ้นบ้างเพื่อความไม่น่าเบื่อค่ะ

หน่วยการเรียนรู้ที่สอง  ทักษะดนตรีไทย.....เรื่องนี้พูดเกี่ยวกับ*วิวัฒนาการของดนตรีไทยในแต่ละยุคสมัย,*ทักษะพื้นฐานทางดนตรีไทย,*การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย:ขิม,*หลักการและวิธีการจัดแสดงดนตรีไทยในวาระต่างๆ  หน่วยการเรียนรู้นี้มีทั้งหมด21หน้า บทความสร้างสรรค์ไปในตัวของหน่วยการเรียนรุ้นี้รับรองคุณได้อ่านบทนี้จะไม่น่าเบื่อแน่ๆ

Advertisement

Advertisement

หน่วยการเรียนรู้ที่สาม ทักษะดนตรีสากล เรื่องนี้จะพูดเกี่ยวกับ*วิวัฒนาการของดนตรีสากลในแต่ละยุคสมัย,*ทักษะพื้นฐานทางดนตรีสากล,*การบรรเลงเครื่องดนตรีสากล:ไวโอลิน,*แนวทางการประพันธ์เพลงอย่างง่าย,*หลักการและวิธีการจัดแสดงดนตรีสากลในวาระต่างๆ  หน่วยนี้มีทั้งหมด43หน้า หน่วยนี้อ่านแล้วจะรู้สึกถึงการเข้าถึงดนตรีสากลเป็นอย่างมาก

หน่วยการเรียนรู้ที่สี่   หน่วยนี้พูดเกี่ยวกับ*ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์,*คุณค่าและประโยชน์ของนาฏศิลป์และการละคร,*บทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจำวัน,*แนวทางการสืบสานและอนุรักษ์นาฏศิลป์และการละคร หน่วยนี้มีทั้งหมด11หน้า สำหรับเรื่องนี้ถ้าได้อ่านได้ศึกษาทำความเข้าใจแล้วจะรู้สึกได้ว่าเรารักในนาฏศิลป์ไทยของเมืองเกิดเราค่ะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ห้า ทักษะในการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทย หน่วยนี้จะพูดเกี่ยวกับ*นาฏยศัพท์ที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ไทย,*หลักการประดิษฐ์ท่ารำและท่าทางประกอบการแสดง,*ภาษาท่ารำที่ใช้ในการรำวงมาตรฐาน,*หลักการประดิษฐ์อุปกรณ์การแสดง บทนี้มีทั้งหมด25หน้า สำหรับใครที่ได้อ่านบทนี้จะรู้ลึกถึงท่ารำอันงดงามค่ะ

Advertisement

Advertisement

หน่วยการเรียนรู้ที่หก ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย บทนี้จะพูดเกี่ยวกับ*ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทย,*หลักการวิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ไทย บทนี้มีทั้งหมด21หน้า ใครที่อ่านบทนี้จะได้รู้ถึงทักษะที่นาฏศิลป์ไทยมี

หน่วยการเรียนรู้ที่เจ็ด ทักษะทางการละคร บทนี้พูดเกี่ยวกับ*การแสดงละคร,*ทักษะในการแสดงละครรำและละครที่ไม่ใช้ท่ารำ,*ทักษะในการพัฒนารูปแบบการละคร,*การเลือกบทละคร บทนี้มีทั้งหมด17หน้า สำหรับใครที่อ่านบทนี้จะรู้ถึงการละครของไทยในอดีตและปัจจุบันความสุขจากการเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่เเปด เทคนิคพื้นฐานในการจัดแสดงละคร  เรื่องนี้พูดเกี่ยวกับ*การจัดการแสดงละคร,*การออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง,*การแต่งหน้าเพื่อการแสดงละคร เรื่องนี้มีทั้งหมด8หน้า สำหรับใครที่อ่านเรื่องนี้จะได้ความรู้และเทคนิคก่อนการแสดงละคร

Advertisement

Advertisement

จบลงไปแล้วสำหรับบทเรียนนาฏศิลป์ม.3 ดิฉันขอขอบคุณTrue-ID In trendที่เปิดโอกาสให้ฉันได้แชร์ความรู้ให้ทุกคนได้อ่านขอบคุณค่ะบทที่4

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์