ความรู้

ตอบคำถามอย่างไรให้สนุกกับเครื่องมือการสอนสำหรับครู โดย “ Plickers ”

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ตอบคำถามอย่างไรให้สนุกกับเครื่องมือการสอนสำหรับครู โดย “ Plickers ”

ตอบคำถามอย่างไรให้สนุกกับเครื่องมือการสอนสำหรับครู โดย “ Plickers ”


การจัดการเรียนรู้ภายในชั้นเรียนสำคัญมากสำหรับครูผู้สอนการสร้างบรรยากาศให้เกิดอารมณ์ทางบวกทำให้นักเรียนเกิดความเชื่อใจและอยากให้ความร่วมมือในการเรียนรู้ เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะสมสำหรับนักเรียน นอกจากนี้ต้องรู้จัก “ การฟัง ” คือการรับฟังเสียงความต้องการภายในจิตใจที่แท้จริงของเด็ก หลายครั้งที่เด็กถูกละทิ้งจากการรับฟังของครูทำให้เด็กเหล่านั้นเกิดความคิดต่อต้าน ไม่อยากให้ความร่วมมือ ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลให้ครูสอนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและนักเรียนเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่ รวมไปถึงการตอบคำถามภายในชั้นเรียน  โดยส่วนใหญ่ในการเรียนการสอนครูต้องซักถามความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน ซึ่งแน่นอนว่าจะมีเพียงไม่กี่คนที่กล้าตอบ ทำอย่างไรให้ห้องเรียนไม่น่าเบื่อหลายคนปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอน ใช้เครื่องมือ สื่อในการสอน ซึ่งหลากหลายขึ้นอยู่กับการนำไปปรับใช้แต่มีอีกเครื่องมือที่น่าสนใจ เข้ากับยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตมากขึ้นเหมาะกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และช่วยให้นักเรียนกล้าตอบคำถามมากขึ้นนั้นคือ “ Plickers ”

Advertisement

Advertisement

“ Plickers ” คือ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับครู การเก็บรวมร่วมข้อมูลนักเรียน การเช็กชื่อนักเรียนหรือใช้เป็นเกมในการจัดการเรียนรู้ โดยนักเรียนจะมีคิวอาร์โค้ด (OR Code) เป็นของตัวเองภายในจะมีข้อมูลของนักเรียนตามที่ครูลงรายละเอียดไว้ ซึ่งมีวิธีการใช้งานที่ง่ายและสะดวกเป็นอย่างมากเพียงครูสมัครเข้าสู่ระบบของ Plickers สร้างห้องเรียนของตัวเองและดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Plickers มาเพื่อรอสแกนคิวอาร์โค้ดเวลาเช็กชื่อหรือใช้ในก ารตอบคำถาม สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งไอโอเอส (ios) และแอนดรอยด์ (android) ค้นหาคำว่า Plickers ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลด

การสร้างห้องเรียนใน Plickersการสร้างคำถามใน Plickersการลงข้อมูลนักเรียนใน Plickersภาพแอปพลิเคชั่น Plickers สำหรับการใช้งานนักเรียนจะได้การ์ดคิวอาร์โค้ด (OR Code) เป็นของตัวเองและห้ามสลับกับคนอื่นหากครูลงข้อมูลแบบใส่ชื่อนักเรียนแต่ละคนไว้ โดยการ์ดจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเหมือนคิวอาร์โค้ดทั่วไป และมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ A,B,C,D กำกับในแต่ละแผ่นเพื่อใช้ในการตอบคำถาม คือ เมื่อครูมีเกมหรือคำถามให้นักเรียนและคิดว่าตัวเลือกไหนถูกต้องที่สุด วิธีการตอบคือชูการ์ดคิวอาร์โค้ด (OR Code) ขึ้นและหากตอบ A ให้นำตัวอักษร A ตั้งขึ้นในแนวปกติ เมื่อตอบคำถามแล้วระบบจะมีการประเมินว่าใครตอบถูกเยอะที่สุดข้อใดนักเรียนตอบถูกมากหรือตอบถูกน้อยและสามารถบันทึกผลคะแนนออกมาใช้ได้
การ์ดคิวอาร์โค้ดสำหรับนักเรียน

Advertisement

Advertisement

ผลการวิเคราะห์คะแนนใน Plickers

วิธีการตอบคำถามใน Plickersวิธีการตอบคำถามใน Plickers สำหรับ Plickers เป็นเครื่องมือที่ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้จริงและช่วยให้นักเรียนตอบคำถามครูมากขึ้น นอกจากนี้หากนักเรียนไม่มีเครื่องมือสื่อสารก็สามารถเล่นเกมเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกคน และที่สำคัญคือเป็นการลดการใช้กระดาษเวลาครูจัดทำแบบทดสอบวัดผลหากนำเครื่องนี้มาใช้ก็จะช่วยให้ลดปริมาณการใช้กระดาษลง เพราะการ์ดคิวอาร์โค้ด (OR Code)  สามารถเก็บไว้ใช้งานได้เรื่อย ๆ ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่เครื่องที่ใหม่แต่ในทางต่างประเทศก็มีการประยุกต์ใช้เครื่องได้อย่างน่าสนใจเป็นอย่าง ดังนั้นหากต้องการลองปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอน ลองมอง Plickers เป็นอีกตัวเลือกถ้าหากประยุกต์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนได้ห้องเรียนจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป


สมัครเข้าใช้งาน : www.plickers.com

ภาพได้จากการบันทึกหน้าจอภายในระบบการทำงานของผู้เขียน และภาพการทดลองใช้กับนักเรียนถ่ายโดยผู้เขียน : จิรวัฒน์

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์