ความรู้

ปรับห้องเรียนเปลี่ยนห้องรู้กับ Google Classroom

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ปรับห้องเรียนเปลี่ยนห้องรู้กับ Google Classroom

ปรับห้องเรียนเปลี่ยนห้องรู้กับ Google Classroom


ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตอย่างมาก ทั้งการค้นคว้าหาความรู้ การทำธุรกิจ การซื้อของออนไลน์ เรียกได้ว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่ 5 เพราะขาดไม่ได้ด้วยโทรศัพท์มือถือที่ราคาไม่สูงมากสามารถจับต้องได้ทำให้คนมีสื่อในมือมากขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งานของแต่ละคน เสพสื่อออนไลน์ ภาพยนตร์ ข่าวสาร หรือการนำมาสร้างรายได้ให้กับตัวเอง การพัฒนาที่ก้าวไกลของเทคโนโลยีทำให้เกิดการเรียนรู้แบบใหม่ สะดวก ประหยัดเวลามากขึ้น ผู้คนเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยการใช้สื่อ เทคโนโลยี จนเกิดเป็นห้องเรียนออนไลน์ขึ้นมา

ห้องเรียนออนไลน์ที่สามารถใช้งานได้จริง สั่งงานผ่านห้องเรียน ตรวจสอบเวลาเข้าเรียน วิเคราะห์ผลการสอบหรือการประเมินครูผู้สอนผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ต้องใช้กระดาษอีกต่อไป นิยามคำว่า “ Google Classroom ” คือการผสมผสานระหว่าง Classroom กับ Google หมายถึง ชั้นเรียนที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google เรียกได้ว่าสามารถทำงานได้เกือบทุกอย่าง เช่น การเก็บรวบรวมไฟล์เอกสาร ทำแบบทดสอบ การสั่งงานผ่านชั้นเรียน อัปโหลดสื่อการสอนผ่านระบบออนไลน์ นักเรียนสามารถเรียนรู้จากชั้นเรียนได้ไม่มีวันหมดอายุ ถือได้ว่าเป็นระบบที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่า หากครูผู้สอนติดภารกิจที่จำเป็นต้องทำและไม่สามารถเข้าสอนได้ Google Classroom  จึงเป็นตัวช่วยให้ครูได้แชร์ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาหรือสั่งงานผ่านทางชั้นเรียนที่นักเรียนเข้าร่วมได้

Advertisement

Advertisement

วิธีการใช้งาน  Google Classroom โดยมีเพียงบัญชีอีเมลของ Google ก็สมัครเข้าใช้งานได้ทันที ซึ่งครูต้องสร้างชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้ามาเรียนในชั้นเรียนได้ โดยระบุชื่อห้องเรียน วิชา เรื่องที่สอน จะเห็นได้ว่าเมื่อสร้างห้องเรียนแล้วรหัสเข้าร่วมชั้นเรียนจะปรากฏขึ้นในมุมซ้ายของห้องเรียนให้ครูนำรหัสเข้าร่วมชั้นเรียนให้แก่นักเรียนเพื่อใช้งานชั้นเรียน

การสร้างชั้นเรียนสำหรับครูตั้งชื่อชั้นเรียนตามวิชาที่สอน ชั้นเรียน Google Classroom ทำอะไรได้บ้าง โดยครูสามารถ สั่งงานบนชั้นเรียน อัปโหลดเนื้อหาการเรียนหรือให้นักเรียนสั่งงานเข้าในชั้นเรียน สำหรับการสั่งงานในชั้นเรียนครูสามารถกำหนดระยะเวลาในการส่งงาน กำหนดคะแนน เมื่อหมดเวลาในการส่งนักเรียนจะไม่สามารถส่งงานได้
นักเรียนสร้างส่งงานบนชั้นเรียนได้

นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแบบทดสอบออนไลน์หรือแบบประเมินออนไลน์ให้นักเรียนได้ทดสอบหรือประเมิน ซึ่งครูต้องออกแบบแบบทดสอบให้สอดคล้องกับเนื้อหาและกำหนดระยะเวลาในการทำ กำหนดคะแนน เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบเสร็จสามารถดูผลการวิเคราะห์ได้ โดยที่ครูจะรู้ว่านักเรียนส่วนมากทำข้อไหนไม่ได้ และข้อใดที่นักเรียนส่วนมากทำได้ ระบบจะทำการวิเคราะห์มาให้โดยอัตโนมัติสามารถพิมพ์ออกมาในรูปแบบของไฟล์เอกสารได้

Advertisement

Advertisement

การสร้างแบบประเมินหรือแบบทดสอบออนไลน์

ประโยชน์ของ Google Classroom หลัก ๆ คือช่วยประหยัดกระดาษ ประหยัดและปลอดภัยด้วยระบบที่มีการตั้งค่าให้ถูกต้องข้อมูลจะไม่คลาดเคลื่อน คะแนนจะไม่มีการเบี่ยงเบนไปในทิศทางที่ไม่ดี ซึ่งก็สามารถตั้งค่าการใช้งานได้ง่ายแชร์รหัสเข้าชั้นเรียน สร้างชั้นเรียน หรือทำแบบทดสอบก็ไม่มีอะไรยุ่งยาก ที่สำคัญคือมีความรวดเร็วประหยัดเวลาการทำงาน การใช้งาน Google Classroom ทำให้การจัดการเรียนรู้ทำได้ง่ายขึ้น เป็นการปรับเปลี่ยนห้องเรียนธรรมดาสู่ห้องเรียนรู้ที่มีการศึกษาค้นคว้า ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปการจัดการเรียนรู้ต้องปรับเปลี่ยนครูต้องมีหน้าที่แนะนำแนวทางมิใช่บรรยายมอบความรู้เพียงอย่างเดียว สร้างให้ผู้เรียนรักในการเรียนรู้ สร้างความเชื่อว่าเรียนแล้วสนุก เมื่อสนุกเด็กจะเกิดความอยากเรียนรู้ และค้นคว้าสนองความต้องการของเขา

Advertisement

Advertisement

ดังนั้นการปรับเปลี่ยนมาใช้ Google Classroom ก็มีมานานแล้ว แต่ก็มีหลายท่านยังไม่ทราบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการจัดการเรียนรู้หากครูไม่สะดวกเข้ามาจัดการเรียนการสอนชั้นเรียนออนไลน์ก็สามารถอำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนและนักเรียนได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามหากจะสอนเพียงใช้ Google Classroom คงไม่เพียงพอครูต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน มอบความรักความเมตตาให้กับนักเรียนต่อให้ระบบการทำงานดีสักเพียงใดก็ไม่สู้การอยู่ร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียน เป็นทั้งคนอำนวยความสะดวก โค้ช เป็นพี่เลี้ยงและเป็นคนที่เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันกับนักเรียน ไม่มีนักเรียนคนใดที่สอนไม่ได้ มีแต่ครูต่างหากที่สอนไม่เป็น ควรเลือกให้เหมาะสมสื่อที่ดีที่สุดคือตัว “ครู”


ภาพโดยการบันทึกหน้าจอจาก google classroom ของผู้เขียน : จิรวัฒน์


คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์