ความรู้

หมดปัญหาการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องด้วยแอปพลิเคชั่น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
หมดปัญหาการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องด้วยแอปพลิเคชั่น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554

หมดปัญหาการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องด้วยแอปพลิเคชั่นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554


ย้อนไปในอดีตก่อนจะมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน การศึกษาหาความรู้ในสมัยก่อนต้องเข้าไปค้นคว้าในห้องสมุด เพราะคือแหล่งค้นคว้าที่ใหญ่ที่สุด แต่ต้องใช้เวลาในการค้นคว้านานพอสมควรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและศึกษาจากหนังสือหลายเล่ม ทำให้ในตอนที่ยังไม่มีเทคโนโลยี “หนังสือ”จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากแต่ในปัจจุบันโลกเริ่มมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้นหรืออาจนิยามว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์ที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์”เข้ามาแทนที่ ความรู้สามารถค้นหาได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ทำให้หนังสือในปัจจุบันเริ่มไม่มีใครให้ความสำคัญ ห้องสมุดไร้คนเข้ามาเติมเต็ม เพราะทุกที่สามารถเรียนรู้ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าห้องสมุดอีกต่อไป

Advertisement

Advertisement

ปัจจุบันคนไทยบางส่วนยังมีการใช้ภาษาไทยที่ไม่ถูกต้องตามพจนานุกรม เกิดเป็นภาษาวิบัติ การสร้างคำใหม่จนทำให้วัยรุ่นหลายคนเริ่มสับสน บางทีใช้ภาษาปากในการเขียนหนังสือราชการ หรือติดการพิมพ์ภาษาจากโลกออนไลน์ เช่น “ จังเลย ” กลายเป็น “ จุงเบย ” หรือ “ อย่างไร ” กลายเป็น ยังไง ซึ่งเมื่อใช้ภาษาเหล่านี้เป็นเวลานานย่อมซึมซับและคิดว่าใช้ถูกแล้ว แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อมีแอปพลิเคชั่นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 โดยรวบรวมคำศัพท์เรียงตามพยัญชนะไทยตั้งแต่ ก-ฮ มีให้ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ ไอโอเอส ( ios ) และ แอนดรอยด์ ( android ) โดยมีหลักการใช้งานไม่ยุ่งยากเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ชอบศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างมาก

ภาพสัญลักษณะแอปพลิเคชั่นพจนานุกรม อันดับแรกเพียงโหลดแอปพลิเคชั่นผ่านทาง แอปสโตร์ ( App Store ) สำหรับไอโอเอส ( ios ) และ เพลย์สโตร์ ( Play Store ) สำหรับแอนดรอยด์ ( android ) โดยค้นหาคำว่า “ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ” จะปรากฏเป็นอันดับและทำการดาวน์โหลดได้เลยเป็นแอปพลิเคชั่นที่สามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งในแอปพลิเคชั่นมีรูปแบบการทำงานไม่ซับซ้อนมีรายละเอียดดังนี้

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นตามประเภทการใช้งานของโทรศัพท์มือถือ

ค้นคำศัพท์ เป็นตัวเลือกในการค้นหาคำศัพท์ภาษาไทยที่ต้องการรู้ความหมายหรือรูปแบบการเขียนตามหลักไวยากรณ์ เมื่อค้นหาคำศัพท์แล้วจะมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ค้นคว้า โดยบ่งบอกชนิดของคำเป็นคำนาม กริยา วิเศษ ตามหลักการใช้งานและชื่อภาษาอังกฤษถ้าหากเกี่ยวกับสัตว์หรือพืช

รายการค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการ ค้นตามหมวดอักษร เป็นการค้นหาคำศัพท์ที่มีลักษณะการใช้งานพจนานุกรมจริงเพราะต้องเลื่อนหน้าคำศัพท์ตั้งแต่ ก-ฮ ซึ่งอาจใช้เวลาในการค้นหานานพอสมควรหากคำศัพท์ที่ต้องการอยู่ไกลซึ่งแอปพลิเคชั่นได้ระบุพยัญชนะไว้ให้เรียงตาม ก-ฮ สามารถเลือกดู พยัญชนะตัวใดก่อนก็ได้

รายการค้นหาคำศัพท์เรียงตามพยัญชนะไทย

ประวัติการค้นหา เป็นประวัติการบันทึกค้นหาคำศัพท์ เพื่อผู้ใช้งานกลับมาค้นคำศัพท์เดิมก็ไม่ต้องพิมพ์เพื่อหาคำศัพท์ โดยประวัติจะบ่งบอกวันที่ในการค้นหารวมทั้งเวลาในการค้น สามารถลบประวัติการค้นคำศัพท์ได้

Advertisement

Advertisement

ประวัติการค้นหาคำศัพท์ บุ๊กมาร์ก เป็นการเลือกคำศัพท์ที่สนใจเป็นพิเศษหรือชื่นชอบมาเก็บไว้ซึ่งจะกดตรงสัญลักษณ์ดาวบนคำศัพท์นั้น โดยจะบอกวันที่การค้นหาและเวลาในการค้น ซึ่งก็สามารถลบคำศัพท์ที่ไม่ต้องการออกแล้วได้

เพิ่มคำศัพท์ที่ชอบใส่บุ๊กมาร์กติดดาวคำศัพท์เพื่อเพิ่มบุ๊กมาร์ก ข้อมูลอื่น ๆ เป็นคำชี้แจง กฎระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ  ที่มีทั้งข้อห้ามหรือประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นเบื้องต้นและวิธีการใช้งานข้อควรปฏิบัติเวลาใช้แอปพลิเคชั่น โดยมีตราสัญลักษณ์ของทางสำนักงานราชบัณฑิตยสภากำกับ

คำชี้แจงเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น

แอปพลิเคชั่นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เป็นตัวเลือกเมื่อต้องการรู้ความหมายหรือคำที่ถูกต้องโดยไม่ต้องเปิดพจนานุกรมเพียงแค่พิมพ์ในโทรศัพท์มือถือก็สามารถรู้ข้อมูลได้ที่ต้องการ เป็นอีกแอปพลิเคชั่นที่คุ้มค่ากับการดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องเพราะตัวไฟล์มีขนาดไม่ใหญ่มาก เมื่อต้องการศึกษาค้นคว้าสามารถทำได้งานและรวดเร็ว

ยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงมนุษย์ก็ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เรียนรู้ที่จะใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะทุกสรรพสิ่งเป็นโลกย่อมมี 2 ด้านเสมอ มีข้อดีแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียอยู่ที่เลือกเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยไม่ให้กระทบหรือเดือดร้อนตัวเอง ด้วยสภาพปัจจุบันที่คนไทยเริ่มเป็นสังคมก้มหน้าพูดคุยกันเพียงในช่องสนทนาจนอาจลืมการพบปะพูดคุยกัน การอยู่ร่วมกัน ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ดังนั้นอย่าให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตจนเกิดไปต้องรู้จักใช้และหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ให้มากที่สุด


คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
จิรวัฒน์
จิรวัฒน์
อ่านบทความอื่นจาก จิรวัฒน์

ชอบในการเรียนรู้ ท่องเที่ยว เก็บความทรงจำ

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์