ความรู้

การเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
การเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0

(ภาพโดย Free-Photos จาก Pixabay)

อันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่า Thailand 4.0 คืออะไร Thailand 4.0 คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม และการผลิตบริการด้านต่าง ๆ ให้ทันสมัย ซึ่งก่อนยุค Thailand 4.0 เป็นยุคที่เศรษฐกิจแบบเดิมคือ เน้นอุตสาหกรรมเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจแบบใหม่คือใช้เทคโนโลยี และในกระทรวงต่าง ๆ ได้ดำเนินการและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานให้อยู่ในรูปแบบเทคโนโลยีมากขึ้น เช่น การเรียนออนไลน์ การยื่นเอกสารออนไลน์ การจองคิวออนไลน์ และ google form ในการทำแบบทดสอบหรือการประเมินความพึงพอใจในโครงการอบรมต่าง ๆยุค 4.0

(ภาพโดย livia wong จาก Pixabay)

Thailand 4.0 เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศไทย ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ หรือแม้แต่ประชาชนชาวไทยได้ใช้เทคโนโลยี และอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ดังนั้นรูปแบบข่าวสารส่วนใหญ่จึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ วิทยุ โทรทัศน์ แต่ยังรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในอินเตอร์เน็ต (เช่น เว็บไซต์ เว็บบล็อก อีเมล) และสังคมออนไลน์ หรือ Social network (เช่น Facebook Line Instagram YouTube) ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้เป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุ Gen Y (เกิด พ.ศ. 2523 - 2540) และ Gen Z (เกิด พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป)หารใช้อินเตอร์เน็ต(ภาพโดย fancycrave1 จาก Pixabay)

Advertisement

Advertisement

เมื่อข่าวสารส่วนใหญ่อยู่ในอินเตอร์เน็ต การเรียนรู้ของคนเราจึงไม่ได้อยู่ในห้องสมุด หรือห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ในยุคนี้เรียกได้ว่าเป็นยุคที่มีความรู้อยู่ในอากาสเพียงแค่ใช้โทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ก็สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสาร ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ได้ในระยะเวลาอันสั้น อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากของระบบอินเตอร์เน็ตคือการติดต่อสื่อสารโดยใช้อีเมล หรือ Social network ในการติดต่อสื่อสาร และมีความเร็วมาก อีกทั้งยังประหยัดอีกด้วย เมื่อการติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องง่ายนั้นหมายความว่าเราสามารถสอบถามผู้ที่มีความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น อยากรู้เรื่องโรคระบาดก็เมลถามกรมควบคุมโรคได้ หรือสอบถามอาจารย์ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ผ่านช่องทาง Social networkสังคมออนไลน์

(ภาพโดย Tanja-Denise Schantz จาก Pixabay)

ดังนั้น การเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 จึงเป็นการเรียนรู้โดยการ ค้นหา และศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้อินเตอร์เน็ต และ Social network เป็นหลัก ซึ่งใครขยันคนนั้นก็จะมีความรู้เยอะ และเป็นการลงทุนสำหรับการเรียนในราคาที่ถูกกว่าคนอื่นเพราะ ไม่ได้เสียค่ากวดวิชา หรือเรียนพิเศษแต่อย่างใด ยุค Thailand 4.0 เรียกได้ว่ายุคเป็นยุคแห่งความเสมอภาคทางการเรียนรู้ เพราะทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเรียนรู้ด้วยตนเอง(ภาพโดย Pexels จาก Pixabay)

Advertisement

Advertisement

สำหรับการปรับตัวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 คือการปรับตัวไปตามเทคโนโลยีให้ทัน เพราะเทคโนโลยีนั้นมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและรวดเร็ว แต่เหนือสิ่งอื่นใดเราต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ เช่น คุณครูสอนอยู่โรงเรียนเราสามารถเรียนอยู่บ้านได้ และอีกสิ่งหนึ่งคือการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการเรียนรู้โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เช่น การ์ตูนการเรียนรู้ในเนื้อหาบทเรียนต่าง ๆ การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน ได้แก่ Virtual Reality: VR, Augmented Reality: AR และ Mixed Reality: MRการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน

(ภาพโดย Pexels จาก Pixabay)

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์