คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ขอนแก่น แก้ 0,ร,มส ส่งงานลงกล่องหน้าโรงเรียน ป้องกัน โควิด – 19

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ขอนแก่น แก้ 0,ร,มส ส่งงานลงกล่องหน้าโรงเรียน ป้องกัน  โควิด – 19

โรงเรียนขามแก่นนครใช้วิธีให้นักเรียนส่งงาน ผ่านกล่องที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้บริเวณหน้าทางเข้าเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนเข้าภายในสถานศึกษาในช่วงที่มีคำสั่งปิดโรงเรียน 14 วัน

ขอนแก่น แก้ 0,ร,มส ส่งงานลงกล่องหน้าโรงเรียน ป้องกัน  โควิด – 19

วันที่ 20 มีนาคม 2563 โรงเรียนขามแก่นนครได้ทำการปิดโรงเรียน 14 วันตามคำสั่งของทางจังหวัดและกระทรวงศึกษาธิการ และได้มีการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนที่ส่งงานไม่ครบ หรือมีผลการเรียนไม่ผ่าน ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาเนื่องจากมีนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จะต้องศึกษาต่อ เลยแก้ปัญหาโดยการสั่งงานและส่งงานทางออนไลน์ หรือจะเป็นการตั้งกล่องไว้สำหรับให้นักเรียนนำงานมาส่งเพื่อที่จะแก้ให้ผลการเรียนกลับมาผ่าน และทำให้สามารถศึกษาต่อใช้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมหาวิทยาลัยต่อได้

ขอนแก่น แก้ 0,ร,มส ส่งงานลงกล่องหน้าโรงเรียน ป้องกัน  โควิด – 19

 

นายนพดล สิงหศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนขามแก่นนคร กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทางโรงเรียนได้ทำการปิดโรงเรียน 14 วันตามคำสั่งของทางจังหวัดและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อป้องกันไวรัส โควิด-19 ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้ปิดกั้นไม่ให้นักเรียนเข้าไปภายในบริเวณโรงเรียน ส่วนบุคลากรที่จำเป็นต้องเข้ามาทำงานภายในโรงเรียนให้ใช้วิธีลงเวลาทำงานผ่านทางออนไลน์โดยใช้การสแกน QR Code เพื่อป้องกันการสัมผัสและการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

Advertisement

Advertisement

ขอนแก่น แก้ 0,ร,มส ส่งงานลงกล่องหน้าโรงเรียน ป้องกัน  โควิด – 19

 

ส่วนการสอบแก้หรือการทำงานแก้ของนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เนื่องจากนักเรียนทั้ง 2 ระดับชั้นจะต้องทำการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมหาวิทยาลัยต่อ ทางโรงเรียนเลยใช้การสั่งงานผ่านทางออนไลน์ และให้ทำการส่งงานที่สั่งไว้ที่กล่องของทางโรงเรียนที่จัดเตรียมไว้สำหรับให้นักเรียนมาส่งงานเพื่อไม่ให้นักเรียนเข้ามาภายในโรงเรียนในระยะเวลาที่มีการปิดโรงเรียน

Advertisement

Advertisement

ขอนแก่น แก้ 0,ร,มส ส่งงานลงกล่องหน้าโรงเรียน ป้องกัน  โควิด – 19

 

ซึ่งก่อนจะมีการเปิดเรียนอีกครั้งทางโรงเรียนจะมีการทำความสะอาดทั้งโรงเรียนครั้งใหญ่ และทำการฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าเชื้อ โควิด – 19 และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองว่าโรงเรียนได้ปฎิบัติตามนโยบายของทางจังหวัดและกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด และเปิดโอกาศให้นักเรียนที่จะทำการศึกษาต่อแต่ผลการเรียนไม่ผ่านให้มาส่งงานเพื่อทำให้สามารถศึกษาต่อได้อย่างไร้ความกังวล

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด