คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

วิทยาลัยเทคโนภาคฯ จัดงาน open house 2020 อย่างยิ่งใหญ่  

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
วิทยาลัยเทคโนภาคฯ จัดงาน open house 2020 อย่างยิ่งใหญ่  

ขอนแก่น – Open House 2020 เปิดโลกอาชีพสู่ยุคดิจิตอลไทยแลนด์ 4.0

 

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน open house 2020 “เปิดโลกอาชีพสู่ยุค Digital Thailand 4.0”  ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ และนักเรียนที่เป็นตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมงานนับพันคน

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นสถานศึกษาอาชีวะเอกชนที่เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2518 โดยใช้ชื่อแรกการจัดตั้งว่าโรงเรียนช่างกลภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีพศ. 2523 ใช้ชื่อว่าโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และในปี พ.ศ 2554 ได้ใช้ชื่อว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาจนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษา 3 สมัยต่อเนื่องและผลิตผู้สำเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพมากกว่า 10,000 คน

Advertisement

Advertisement

ปัจจุบันเปิดทำการสอนสาขาวิชาดังนี้ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างก่อสร้างโยธาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาช่างกลโรงงานเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขาวิชาการตลาด

วิทยาลัยมุ่งเน้นผลิตผู้เรียนตามปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่าคุณวุฒิคุณธรรมคุณภาพ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์คือสุภาพมีวินัยใจอาสาเป็นคนเก่งดีและมีงานทำ เดี๋ยวได้นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนก้าวทันต่อสังคมในยุคดิจิตอล ทางวิทยาลัยเทคนิคจัดงาน open house 2010 เปิดโลกอาชีพสู่ยุคดิจิตอลไทยแลนด์ 4.0 ในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาตลอดจนสนใจมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องในการเรียนสายอาชีพเพื่อมุ่งสู่ยุคดิจิตอลมีทักษะพื้นฐานเพื่อเป็นความรู้ในการเลือกเรียนสายอาชีพ

Advertisement

Advertisement

ซึ่งกิจกรรมในการจัดงานวันนี้ประกอบไปด้วยการแข่งขันทางวิชาการอาทิเช่นการแข่งขันหุ่นยนต์รถวิ่งตามเส้น การแข่งขันจุดประกายความคิดสตั๊ดรุ่นใหม่ไทยแลนด์ 4.0 การจัดการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก การจัดโต๊ะหมู่บูชาการให้ความรู้ตามสาขางานที่ทางวิทยาลัยเปิดสอนการแสดงออกด้านความสามารถของนักศึกษา

อันนี้ในอนาคต วิทยาลัยได้เตรียมที่จะเปิดสาขา วิชาคณิตการสอนเพิ่มอีก 2 สาขานั้นคือสาขาวิชาโลจิสติกส์ และ สาขาวิชาการระบบราง คาดว่าจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษาใหม่นี้

Advertisement

Advertisement

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดขอนแก่นที่ต้องการ มุ่งไปสู่อุตสาหกรรมระบบราง และตอบสนองต่อตลาดแรงงานของประเทศ

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด