ความรู้

สวนธรรมจักร สวนบำนาญชีวิตเกษตร

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
สวนธรรมจักร สวนบำนาญชีวิตเกษตร

สวัสดีครับเพื่อน ๆ วันนี้ผมจะมาแนะนำแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง นั้นก็คือแหล่งเรียนรู้สวนธรรมจักร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำรงชีวิต ในวิถีของความพอเพียง เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับเกษตร และผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้รูปโดยนักเขียนรูปโดยนักเขียน

สวนธรรมจักรแห่งนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่จะทำเป็นสวนผักหวานป่าสามารถเก็บมารับประทานและนำมาปรุงอาหารได้ตลอดทั้งปี ซึ่งสวนธรรมจักรแห่งนี้ เปรียบเสมือนบำนาญชีวิต ให้ทั้งคุณค่า และมูลค่า ปลูกเพียงครั้งเดียว เก็บเกี่ยวชั่วลูกหลาน เป็นบำนาญชีวิตของเกษตรกร อีกทั้งยังมีการปลูกยาแฝกไว้รอบ ๆ ไม้ผลชนิดต่าง ๆ เพื่อเป็นกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิตให้กับต้นไม้เหล่านั้น ช่วยป้องกันรักษาสร้างความสมดุลให้แก่ดิน โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี เกี่ยวใบคลุมดินพืชอินทรีย์วัตถุ และรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ดิน มีการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปีเพื่อลดความเสี่ยง ทำการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ แต่ทั้งนี้ก็ยังมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน เช่น ทำนา ทำไร่ ปลูกผักตามฤดูกาล สวนธรรมจักรแห่งนี้ก็ได้มีการเลี้ยงสัตว์ด้วย ได้แก่ วัว ไก่ กบ และก็ปลา มีฟาร์มเห็ดที่เพาะปลูกในโรงเรือนอีกด้วย  เรียกได้ว่าสวนแห่งนี้มีการทำเกษตรที่ครบวงจรกันเลยทีเดียวรูปโดยนักเขียนรูปโดยนักเขียน

Advertisement

Advertisement

ปัจจุบันสวนธรรมจักรได้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาได้เดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ทั้งนี้สวนธรรมจักรยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ที่สนใจ ถ้าเพื่อน ๆ คนไหนที่สนใจอยากที่จะศึกษาหาความรู้ก็สามารถเดินทางเข้ามาศึกษาดูงานได้โดยสวนธรรมจักรแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เบอร์โทร 0876908083รูปโดยนักเขียนรูปโดยนักเขียนรูปโดยนักเขียน

เพียงแค่เรานั้นมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และใฝ่เรียนรู้ ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการทำงาน ทำให้มีชีวิตที่อยู่ดีกินดี มีความสุข ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ ตามที่นายหลวง ร.9 เราได้ทรงทำเป็นตัวอย่างไว้ และสวนธรรมจักรแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จนั้น

Advertisement

Advertisement


รูปโดยนักเขียน

รูปหน้าปกจากนักเขียน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์