คัดลอกลิงค์

สุขภาพ

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่บึงหนองโคตร จังหวัดขอนแก่น

345Pink
345Pink
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก 345Pink
แจ้งตรวจสอบ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่บึงหนองโคตร จังหวัดขอนแก่น

                                              ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่บึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น


สวนสาธารณะบึงหนองโคตร จังหวัดขอนแก่น  สวัสดีค่ะทุกคน ในวันนี้จะพามาที่สวนสาธารณะบึงหนองโคตร ซึ่งตั้งอยู่ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งที่นี่ถือเป็นจุดศูนย์กลางในการรวมตัวออกกำลังกายของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด ซึ่งถือว่ามีประชาชนเดินทางมาออกกำลังกายที่นี่ทุกวัน โดยสวนสาธารณะบึงหนองโคตรมีความสวยงาม และมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด 4 โซนด้วยกัน 

โซนที่ 1 จุดออกกำลังกายด้วยการเดิน - วิ่ง ซึ่งจะอยู่รอบบึงหนองโคตร ที่ทางภาครัฐได้ดำเนินการจัดสร้างเส้นทางเดิน - วิ่ง แบ่งไว้อย่างชัดเจน และได้มาตรฐาน โดยช่องทางวิ่งถือว่ามีบรรยากาศที่ดี เพราะมีต้นไม้ล้อมรอบสองฝั่ง ทำให้ไม่ร้อนมากนัก เพราะจะมีร่มเงาจากต้นไม้ ประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นวัยกลางคน และผู้สูงอายุ ที่ออกกำลังกายแบบไม่หนักจนเกินไป 

Advertisement

Advertisement

สวนสาธารณะบึงหนองโคตร จังหวัดขอนแก่นสวนสาธารณะบึงหนองโคตร จังหวัดขอนแก่นโซนที่ 2 สนามบาสเกตบอล ซึ่งจะมีทั้งหมด 2 สนาม และเป็นสนามที่ได้มาตรฐาน มีแป้นบาสขนาดใหญ่ และการเล่นกีฬาบาสเกตบอลเพื่ออกกำลังกายส่วนใหญ่จะเห็นเป็นวัยรุ่น 

สวนสาธารณะบึงหนองโคตร จังหวัดขอนแก่นสวนสาธารณะบึงหนองโคตร จังหวัดขอนแก่นสวนสาธารณะบึงหนองโคตร จังหวัดขอนแก่นโซนที่ 3  โซนเครื่องออกกำลังกาย ซึ่งก็จะมีเครื่องออกกำลังกายอยู่ประมาณ 20 เครื่องเห็นจะได้ แล้วมีหลากหลาย ทั้งเครื่องออกกำลังกายแบบปั่นจักรยาน , เครื่องออกกำลังกายส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งได้มาตรฐาน และนิยมออกกำลังกายด้วยเครื่องเล่นทุกเพศทุกวัย เพราะสะดวก และปลอดภัย 

สวนสาธารณะบึงหนองโคตร จังหวัดขอนแก่นสวนสาธารณะบึงหนองโคตร จังหวัดขอนแก่นโซนที่ 4 ของเล่นสำหรับเด็ก ทั้งสไลเดอร์ , ปีนป่ายบ้าน ไปจนถึงชิงช้า และจัดโซนให้เด็กเล่นไว้อย่างชัดเจน คำนึงถึงความปลอดภัย พื้นที่ของเล่นจะนำทรายมาเทบริเวณโดยรอบเพื่อรองรับการเล่นของเด็ก ให้มีความนุ่ม และจุดนี้จะอยู่ใกลกับเครื่องออกกำลังกายเพื่อให้อยู่ใกล้ความดูแลของผู้ปกครองที่เดินทางมาออกกำลังกายโดยใช้เครื่องออกกำลังกาย 

Advertisement

Advertisement

สวนสาธารณะบึงหนองโคตร จังหวัดขอนแก่นสวนสาธารณะบึงหนองโคตร จังหวัดขอนแก่นสำหรับสวนสาธารณะบึงหนองโคตร จังหวัดขอนแก่น  เปิดทุกวัน ถือว่ามีพื้นที่กว้างพอสมควร และแบ่งพื้นที่การออกกำลังกายของประชาชนออกเป็นสัดเป็นส่วน ที่ชัดเจน เพื่อรองรับประชาชนในตำบลบ้านเป็ด ที่เข้ามาออกกำลังกายที่นี่จำนวนมาก ซึ่งทำให้เห็นว่าประชาชนในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นที่สุด 

                                                                                                                                   - ภาพนักเขียน - 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด