ความรู้

มาเรียนรู้ขั้นตอนการให้คำปรึกษากันเถอะ

110
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
มาเรียนรู้ขั้นตอนการให้คำปรึกษากันเถอะ

           


ในยุคปัจจุบันนี้มีสิ่งแปลกใหม่เกิดขึ้นมากมาย อาทิ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ รวมไปถึงพฤติกรรมของมนุษย์

การเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ อย่าง ส่งผลไปยังพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ในบทความนี้มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับด้านจิตใจ

โดยเป็นการช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ดังนั้น เรามาเรียนรู้ขั้นตออนการให้คำปรึกษาเบื้องต้นกันเถอะ


ภาพประกอบโดย pixabay.comภาพประกอบโดย pixabay.com


การให้คำปรึกษา หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือ โดยผู้ที่ให้คำปรึกษาต้องได้รับการอบรมทางด้านการให้ความช่วยเหลือทางจิตวิทยาโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้รับความปรึกษาได้สำรวจและทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา จนสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้ โดยเกิดจากการตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง

จุดมุ่งหมายของการให้คำปรึกษา

 • เพื่อช่วยให้ผู้รับคำปรึกษายอมรับ และทราบว่าทุกคนย่อมมีปัญหา และสามารถแก้ไขได้

Advertisement

Advertisement

 • เพื่อช่วยป้องกัน และลดความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้รับการปรึกษา
 • เพื่อช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาเกิดทักษะการแก้ไขปัญหา
 • เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค์

 • ขั้นตอนการให้คำปรึกษา
  ขั้นตอนที่ 1 การสร้างสัมพันธภาพ

  เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้คำปรึกษากับผู้รับคำปรึกษา เป็นกระบวนการสำคัญ

  ทำให้ผู้รับการปรึกษายอมรับ และไว้วางใจผู้ให้คำปรึกษา

  ตัวอย่างเช่น “วันนี้อากาศดีเหมาะแก่การพูดคุยเป็นอย่างมาก” หรือ “ คุณรับประทานอะไรมาหรือยัง”

  โดยเป็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้รับคําปรึกษาเกิดความรู้สึกสบายใจและไว้วางใจ

  ภาพประกอบโดย pixabay.comภาพประกอบโดย pixbay.com


  ขั้นตอนที่ 2 การสำรวจปัญหา

  ในขั้นตอนนี้บทบาทของผู้ให้คำปรึกษาคือช่วยให้ผู้รับคําปรึกษาเกิดความเข้าใจในปัญหาของตนเอง

  Advertisement

  Advertisement

  ผู้ให้คำปรึกษา ต้องคอยรับฟังหรือทำ ตัวเสมือนเป็นผู้ร่วมเดินทาง ของผู้รับการปรึกษา

  เพื่อช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาสามารถพิจารณาปัญหาของตนเอง และเข้าใจถึงสาเหตุ และผลของปัญหา


  ขั้นตอนที่ 3 การเข้าใจปัญหา สาเหตุและผลของความต้องการ

   ในขั้นตอนนี้ ระหว่างที่ผู้รับการปรึกษากำลังพิจารณาปัญหา และความรู้สึกของตนเอง

  จะทำให้เข้าใจว่าสาเหตุของปัญหาอยู่ที่ไหน ว่ามีพฤติกรรมที่เป็นต้นเหตุของปัญหา และเข้าใจว่าการแก้ปัญหา

  นั้นขึ้นอยู่กับตนเอง โดยในขั้นตอนนี้ผู้ให้คำปรึกษาต้องมีการทวนซ้ำสรุปความ และเลือกประเด็น

  เพื่อทำให้ ผู้รับคําปรึกษาเกิดความเข้าใจ แล้วในระหว่างการให้คำปรึกษา อาจจะมีการให้กำลังใจ

  เพราะเรื่องบางปัญหา ทำให้เกิดความกระทบกระเทือนจิตใจของผู้รับคำปรึกษา
   

  ภาพประกอบโดย pixabay.comภาพประกอบโดย pixabay.com


  ขั้นตอนที่ 4 การวางแผนแก้ปัญหา

  Advertisement

  Advertisement

  ในขั้นตอนนี้ผู้รับคำปรึกษาจะต้องกำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

  บทบาทของผู้ให้การปรึกษา คือให้โอกาสผู้รับคําปรึกษาพิจารณาข้อดี และข้อเสียของแต่ละวิธีที่เลือก

  ค้นหาทางเลือกไว้หลายๆทาง การตัดสินใจควรคำนึงถึงอยู่เสมอ ว่าการตัดสินใจควรเป็นเรื่องของผู้รับคำปรึกษา

  ขั้นตอนที่ 5 การยุติการให้คำปรึกษา

  ผู้ให้คำปรึกษาเป็นผู้ตัดสินใจยุติให้การปรึกษาแต่ละครั้งโดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้

  - ให้สัญญาณกับผู้รับคำปรึกษาว่าใกล้หมดเวลาของการให้คำปรึกษาแล้ว โดยอาจจะบอกเป็นนัย ๆ ว่า

  “ตอนนี้คุณต้องการที่จะเล่าอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่”  “หรือมีเรื่องข้องใจเกี่ยวกับปัญหาหรือเปล่า”

    โดยควรมีการทวนซ้ำและสรุปบทความตั้งแต่ปัญหาสาเหตุผลและการแก้ไขปัญหา


  ข้อควรทราบ:

  1. ผู้ให้คำปรึกษา ต้องเก็บเรื่องราวที่ผู้รับคำปรึกษามาปรึกษาเป็นความลับ

  2. ผู้ให้คำปรึกษาไม่ควรเก็บปัญหาของผู้รับคำปรึกษา มาเป็นปัญหาของตนเองหลังจากจบการให้คำปรึกษาแล้ว

  3. ผู้ให้คำปรึกษาต้องไม่ทอดทิ้งผู้รับคำปรึกษา หากไม่สามารถให้การปรึกษาได้ควรส่งต่อให้กับผู้ให้คำปรึกษาท่านอื่น
  ภาพประกอบโดย pixabay.comภาพประกอบโดย pixabay.com


  จากบทความข้างต้นเป็น เป็นขั้นตอนการให้คำปรึกษา โดยพื้นฐาน หากผู้ใดต้องการเป็นผู้ให้คำปรึกษา

  ควรศึกษาเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาที่ละเอียด และชัดเจน เพราะการให้คำปรึกษาเป็นการช่วยเหลืออย่างหนึ่ง

  หากให้คำปรึกษาไม่ถูกต้องอาจส่งผลแก่ผู้รับคำปรึกษาได้


   

  คัดลอกลิงค์
  คัดลอกลิงค์
  แจ้งตรวจสอบ

  ความคิดเห็น

  กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์