ความรู้

รีวิว สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนอะไรบ้าง?

1.4k
รีวิว สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนอะไรบ้าง?

ภาพหน้าปกโดย นักเขียน

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมารีวิว สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นสาขาที่รับความนิยมอย่างสูงทั้งของคณะเอง และตลาดงานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลายท่านนั้นอาจมีข้อสงสัยในสาขาวิชานี้ในการศึกษาต่อ วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจที่เกี่ยวกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครับ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้นแบ่งหลายส่วนและรายภาควิชาในแต่ละชั้นปี ท่านก็จะได้เรียนในรายวิชาที่แตกต่างกันไปโดยในชั้นปีที่ 1 ท่านก็จะได้เรียนเกี่ยวกับวิชาความรู้ที่จำเป็นในการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ เช่นรายวิชา algorithm , principles of it , Discrete Mathematics เพื่อให้ท่านได้มีพื้นฐานในการที่จะเรียนในปีต่อไปหรือในเทอมต่อไป

ภาพประกอบโดย นักเขียนภาพประกอบโดย นักเขียน

เมื่อท่านเข้าในส่วนของชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย ท่านก็จะได้เรียนเกี่ยวกับวิชาในกลุ่มการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อที่ทำให้ท่านได้เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เช่นรายวิชา Computer Networks , database Design , Computer programming และกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรายวิชาดังที่กล่าวมานั้นจะมีความยากอยู่พอสมควรโดยเฉพาะในรายวิชา Computer programming และรายวิชา database Design ทั้ง 2 รายวิชานี้เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่ท่านจะต้องทำความเข้าใจ เพราะเป็นการเรียนเกี่ยวกับระบบของคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลที่ทำงานอยู่เบื้องหลังคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง

Advertisement

Advertisement

ภาพประกอบโดย นักเขียนภาพประกอบโดย นักเขียน

เมื่อท่านเข้าสู่ชั้นปีที่ 2 ภาคต้นวิชาที่ท่านจะได้เรียนเพิ่มขึ้นมาก็คือ web technology ซึ่งในรายวิชานี้ท่านจะได้เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ในการออกแบบเว็บไซต์เช่นกัน  และในรายวิชาต่อมาก็คือ Data and  File Structures โดยทั้ง 2 รายวิชานี้ก็เป็นการปูพื้นฐานสู่การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทั้งงานโปรแกรมเมอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน เน็ตเวิร์ค หรือแม้กระทั่งนักพัฒนาระบบและพัฒนาซอฟต์แวร์

เเละเมื่อท่านเข้าสู่ชั้นปีที่ 2 ภาคปลายท่านก็จะเรียนเกี่ยวกับวิชาที่สอนเรื่อง ความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ , สถิติและการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

ภาพประกอบโดย นักเขียนภาพประกอบโดย นักเขียน

ในส่วนของชั้นปีที่ 3ภาคต้นนั้นเป็นการเรียนลงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในการจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

Advertisement

Advertisement

ชั้นปี 3 ภาคปลายก็จะเรียนเกี่ยวกับ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศการจัดการทางธุรกิจ รวมไปถึงการทำโครงงานนิสิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ด้วย

ภาพประกอบจาก unsplashภาพประกอบจาก unsplash

และในชั้นปีที่ 4 ภาคต้น นิสิตที่เรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็จะได้ทำโครงงานนิสิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 และกลุ่มวิชาเอกเลือก

ส่วนภาคปลายนั้นก็จะได้ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดทั้งภาคเรียน

ภาพประกอบโดย นักเขียนภาพประกอบโดย นักเขียน


นี้ก็คือรีวิวสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยคร่าว ๆ สุดท้ายนี้ผมแนะนำสิ่งที่ควรมีในการเรียนสาขานี้ ก็คือ ความชอบ ความอดทน ความรับผิดชอบในงานที่ทำ สิ่งที่กล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการเรียนในสาขานี้หรือในสาขาวิชาใด ๆ  ก็แล้วแต่ ส่วนอาชีพเมื่อท่านจบการศึกษาไปนั้นก็มีมากมายหลากหลาย และมีตลาดงานต้องการเป็นอย่างสูง มีโอกาสตกงานน้อยมากถ้าท่านเก่งจริง สุดท้ายแล้วผมขอแนะนำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานะครับ สาขานี้เรียนไม่ยากอย่างที่คิด และที่สำคัญมาพัฒนาประเทศชาติด้วยเทคโนโลยีกันครับ

Advertisement

Advertisement


คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์