คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เรียนเก่ง กับ ทำงานเป็น

Piew Srisuda
Piew Srisuda
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Piew Srisuda
แจ้งตรวจสอบ
เรียนเก่ง กับ ทำงานเป็น

เรียนเก่ง กับ ทำงานเป็น

ภาพ

หากจะบอกว่าเกรดไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต แต่ในสมัยนี้คนส่วนใหญ่ก็ยังใช้เกรดวัดเด็กเก่งกับไม่เก่ง หากเด็กคนไหนที่มีผลการเรียนดี หรือ มีเกรดสูง ก็นับว่าเป็นเด็กเก่ง แต่หารู้ไม่ว่าเด็กบางคนผลการเรียนไม่ได้สูงมากแต่เขาสามารถทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้จึงขอเล่าคำว่า เรียนเก่ง กับ ทำงานเป็น

 

ภาพ

เรียนเก่ง?

คำว่าเรียนเก่ง อาจจะหมายความได้หลายความหมาย แต่ในที่นี้เรียนเก่ง หมายถึง ผู้ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม หรือมีผลการเรียนมากกว่า 3.00 ใช่แล้วค่ะ ผู้ใหญ่บางคนมักจะถามบุตรหลาน หรือเด็กๆว่าได้เกรดเท่าไรกัน หากได้เกรดมากกว่า 3.00 ผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าเรียนเก่งนิ โตขึ้นอยากเรียนอะไร เด็กบางคนอาจจะมีผลการเรียนดี แต่ไม่รู้เลยว่าเด็กคนนั้นมีทักษะอะไรบ้าง เด็กบางคนเรียนเก่งก็จริง แต่จะขาดทักษะการอยู่ร่วมกับคนอื่น การทำกิจกรรม เพราะเด็กส่วนใหญ่ นอกจากจะเรียนในรั่วโรงเรียนแล้ว ก็จะมีเรียนพิเศษเพิ่มเติม ดังนั้น เวลาส่วนใหญ่ก็คือเรียน

Advertisement

Advertisement

 

ภาพ

ทำงานเป็น?

เด็กบางคนเป็นเด็กกิจกรรม แต่การเรียนก็ไม่ได้ถือว่าแย่ การทำงานเป็น ในที่นี้ก็คือ การทำกิจกรรม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เรียนรู้การทำงานไปพร้อมกับการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม จะทำให้เราได้ฝึกการทำงานไปด้วย ให้สามารถมองเห็นคนได้หลายๆด้าน หลายๆแบบ สามารถปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นได้ และพร้อมที่จะทำงานกับคนได้หลากหลายรูปแบบไม่เลือกว่าต้องทำงานกับใคร 

หรือไม่เรื่องมากว่าไม่ชอบคนนี้ กับคนนี้ทำงานด้วยไม่ได้ เพราะเนื่องจากว่าเราได้ร่วมงานมากับหลายๆคนเราต้องปรับตัวได้

 เด็กบางคนมีทั้งผลการเรียนดีและเป็นเด็กกิจกรรมไปด้วย ในที่นี้ ผู้เขียนไม่ได้ประสงค์ให้เด็กทุกคนต้องทำกิจกรรม แต่กิจกรรมจะช่วยสร้างคนและคนจะช่วยสร้างงาน

Advertisement

Advertisement

จะเรียนเก่งแค่ไหน หากเราขาดทักษะการทำงาน เราก็จะทำงานออกมาได้ไม่ดี อยากเป็นคนเก่งที่ทำงานเป็นก็ต้องรู้จักพัฒนาตนเองในทักษะต่างๆ

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด