คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

งบภัยแล้งท่าอุเทน หึ่งอีก !!  ปีเดียวขุดลอก 2 ครั้ง งานหยาบกว่าหนังช้าง

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
งบภัยแล้งท่าอุเทน หึ่งอีก !!  ปีเดียวขุดลอก 2 ครั้ง งานหยาบกว่าหนังช้าง

นครพนม – งบภัยแล้งท่าอุเทน หึ่งอีก !!  ปีเดียวขุดลอก 2 ครั้ง งานหยาบกว่าหนังช้าง

กรณี รัฐบาลอนุมัติงบประมาณเร่งด่วน จำนวน 200 ล้านบาท ให้แก่จังหวัดนครพนม แต่มีบางโครงการจะต้องประกวดราคา เพราะงบก่อสร้างปรับปรุงเกิน 500,000 บาท ไม่ทันภายในเดือนกันยายนจึงถูกตัดงบไปเหลือประมาณ 140 ล้านบาทเศษ ซึ่งงบเร่งด่วนนี้ถือเป็นโครงการสำคัญที่จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ทั้ง 12 อำเภอ นำไปดำเนินการร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด

เช่นเดียวกับอำเภอท่าอุเทน ที่ได้รับงบประมาณแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากรัฐบาล จำนวน 27 โครงการ จากที่เสนอไปทั้งสิ้น 52 โครงการ มีบางคนนำความหวังดีของรัฐบาลไปเรียกรับค่าหัวคิวอย่างต่ำ 35 %  ทำให้เนื้องานหดไปไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่รัฐบาล ต้องการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

Advertisement

Advertisement

ต่อมา นายปียา ผารุธรรม เครือข่ายธรรมาภิบาล ภาคประชาชน ได้รับการร้องทุกข์จากราษฎรบ้านห้วยพระ หมู่ 14 ต.โนนตาล ว่า การขุดลอกห้วยก้านเหลืองส่งกลิ่นไม่ดี เพราะเมื่อเดือนกันยายน 2561 เพิ่งได้รับงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท​ (สองแสนบาทถ้วน)  ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยระบุรายละเอียดโครงการว่า กว้าง 10 เมตร ยาว 325 เมตร และลึก 3 เมตร

เวลาผ่านมาแค่ปีเดียว ก็ได้งบภัยแล้งเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ลักษณะงานปากบนกว้าง 15 เมตร ก้นกว้าง 3 เมตร ยาว 450 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 490,000 บาท​ (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  ชาวบ้านจึงตั้งข้อสงสัยว่าขุดลอกซ้ำซ้อน และใช้งบมากกว่าปีที่แล้วเกือบ 300,000 บาท

Advertisement

Advertisement

นายปียาจึงนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง  พบห้วยก้านเหลืองได้มีการตรวจรับงานไปแล้ว การขุดลอกหยาบกว่าหนังช้าง แค่ใช้รถแบคโฮล้วงดินข้างๆห้วยเหวี่ยงขึ้นมาแปะแต่งขอบ เมื่อลองใช้ไม้ไผ่ทดสอบความลึกก็ไม่ได้มาตรฐาน แต่เพื่อความแน่ชัดจึงวานให้ชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้น ลงไปที่กลางห้วยเพื่อวัดขนาดความลึก ซึ่งนายปียาเผยว่าการทำงานของผู้รับจ้างหยาบมาก หากถึงฤดูฝนน้ำจะชะดินที่อยู่ริมขอบไหลลงมาเหมือนเดิม เพราะไม่มีการสโลบดิน (Slope)  “ตามหลักวิชาช่าง จะต้องการคำนวณปริมาตรดินขุดลอกนั้น นอกจากจะคำนวณบริเวณพื้นที่ขุดลอกแล้ว ยังมีส่วนที่สำคัญอีกส่วนคือ ขอบของพื้นที่ที่จะขุดลอก ซึ่งมีจำนวนดินไม่น้อย ถ้าเราคำนวณแต่บริเวณพื้นที่ขุดลอก ในส่วนของขอบของพื้นที่ ดินจะเกิดการสไลด์ (Slide) ของดินที่อยู่สูงกว่า ลงมายังพื้นที่ที่ขุดลอก ดังนั้นเราจึงต้องคำนวณความลาดชัน​(Slope) ของดินบริเวณขอบของพื้นที่ที่จะขุดลอกออกไปด้วย” นายปียากล่าว

Advertisement

Advertisement

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด