คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

“สสจ.นพ.-รพ.นครพนม” จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันโคโรนาไวรัส

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
“สสจ.นพ.-รพ.นครพนม” จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันโคโรนาไวรัส

นครพนม – “สสจ.นพ.-รพ.นครพนม” จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาสิ่งแวดล้อม กินร้อนช้อนกลางฯ ป้องกันโคโรนาไวรัส

“สสจ.นพ.-รพ.นครพนม” จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันโคโรนาไวรัส

“สสจ.นครพนม – รพ.นครพนม ผนึกกำลังจัดกิจกรรม “จิตอาสาป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เน้นย้ำประชาชนดูแลสุขภาพ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการไปในชุมชนแออัด”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” โดยมีจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โรงพยาบาลนครพนม และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เขตเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำ 5ส สาธิตการล้างมือป้องกันเชื้อโรค การสวมหน้ากาก

Advertisement

Advertisement

“สสจ.นพ.-รพ.นครพนม” จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันโคโรนาไวรัส

นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019-ncov) มีการแพร่ระบาดที่เมืองอู่ฮั่น (Wuhan) มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและเจ็บป่วยจำนวนมาก ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเป็นระดับ 3 เพื่อให้เกิดการติดตาม การสั่งการ และการดำเนินงานต่อสถานการณ์ของโรค หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมทุกแห่ง ได้ใช้แนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019-ncov) ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคทุกแห่ง

Advertisement

Advertisement

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจังหวัดนครพนมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัส และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี สามารถปฏิบัติตนเพื่อควบคุมป้องกันโรคได้อย่างถูกต้อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่”

“สสจ.นพ.-รพ.นครพนม” จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันโคโรนาไวรัส

“กิจกรรมในวันนี้นอกจากการทำกิจกรรม 5ส พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลนครพนมล้ว ยังได้มีการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และประชาชนในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในชุมชนแออัด”

Advertisement

Advertisement

ด้านนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน สื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านทุกวัน ทางสื่อวิทยุ สื่ออนไลน์ ช่วยกันเฝ้าระวังควบคุมโรค หากพบผู้ป่วยหรือผู้มีอาการน่าสงสัยและมีประวัติเดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่หรือรีบมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

“สสจ.นพ.-รพ.นครพนม” จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันโคโรนาไวรัส

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด