คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ข่าวสารนั้นหรือคืออะไร

JE NK
JE NK
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก JE NK
แจ้งตรวจสอบ
ข่าวสารนั้นหรือคืออะไร

ข่าวสารนั้นหรือคืออะไร


     ข่าวสาร นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตประจำวันมาก เพราะข่าวสารทำให้เราก้าวทันเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยความรวดเร็ว ฉับไว และข่าวสารทำให้เราทราบข้อมูลต่าง ๆ แล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย เช่น ข่าวหลอกลวงหรือโกงเงินทางโทรศัพท์ มีประโยชน์คือ ทำให้เรารู้ทันผู้ร้าย และไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปอีก

ภาพโดย <a href=Susan Cipriano จาก Pixabay" />ภาพโดย https://pixabay.com/th/users/susan-lu4esm-7009216/


 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

     เราสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้หลายวิธี ได้แก่
1.โทรศัพท์ ผ่านทางผู้ประกาศข่าวและทางสำนักงานข่าวต่าง ๆ
2.หนังสือพิมพ์และนิตยสาร ผ่านทางหนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และอื่น ๆ 
3.ทางอินเทอร์เน็ต เช่น YouTube Google หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ
4.วิทยุ เป็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางเสียง มีข้อเสียคือ อาจไม่เห็นภาพที่ผู้ประกาศข่าวนำเสนอ

Advertisement

Advertisement


ภาพโดย <a href=Andrés Rodríguez จาก Pixabay" />ภาพโดย https://pixabay.com/th/users/Andrés Rodríguez/


     จากเหตุการณ์และสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในแต่ละวันของพวกเรา และแต่ละเหตุการณ์มีความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไป การที่สื่อมวลชนจะนำมาเสนอเป็นข่าวทุกข่าวนั้นไม่สามารถทำได้ เนื่องจากจำนวนพื้นที่บนหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีจำกัด  และสื่อมวลชนประเภทอื่น อย่าง วิทยุ หนังสือพิมพ์ ก็มีเวลาจำกัดเช่นกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการคัดเลือกข่าวจากเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของข่าวว่ามีเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงใดมีคุณค่าทางข่าวสูง จะได้พิจารณานำมารายงานเป็นข่าวให้สาธารณะชนได้รับรู้ต่อไป


ภาพโดย <a href=Diego Velázquez จาก Pixabay" />

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย https://pixabay.com/th/users/Diego Velázquez/


 จากที่กล่าวมา อาจทำให้หลาย ๆ คนเริ่มสนใจเกี่ยวกับอาชีพนักข่าวแล้ว

     อาชีพนักข่าว คือ บุคคลที่รวบรวม เขียน และเผยแพร่ข่าวแก่สาธารณะชน ควรมีคุณสมบัติคือ เก่งในด้านการสื่อสารพูดคุย มีความอดทน มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีบุคลิกภาพที่ดี

     อยากเป็นนักข่าว?
การเป็นนักข่าวสามารถเรียนอะไรก็ได้ ขอแค่มีความมั่นใจ พูดจาฉะฉาน แต่คณะที่เอื้ออำนวยแก้การที่จะเป็นนักข่าวคือ คณะนิเทศน์ศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน


ภาพโดย <a href=Alexey Hulsov จาก Pixabay" />

ภาพโดย https://pixabay.com/th/users/Alexey Hulsov/


     นอกจากการเรียนแล้ว สิ่งที่นักข่าวควรทำได้คือ นักข่าวควรเขียนเนื้อหาข่าวเฉพาะทางได้ หากเราชื่นชอบด้านใดด้านหนึ่ง เช่น การศึกษา กีฬา เราก็สามารถฝึกฝนและค้นหาสิ่งที่ตัวเราชอบ รวมถึงการทำผลงาน และการไปฝึกงานตามสถานที่ต่าง ๆ เพราะทำให้เรามีประสบการณ์และความชำนาญทางด้านนั้น ๆ มากขึ้น ทำให้เรามีความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

Advertisement

Advertisement 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด