คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  นำทีมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  Kick off ปล่อยคาราวานทีมพัฒนาร้าน  Smart โชวห่วย 

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  นำทีมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  Kick off ปล่อยคาราวานทีมพัฒนาร้าน  Smart โชวห่วย 

รมช.พณ.ลงพื้นที่เมืองย่าโม  ปล่อยคาราวานจัดร้าน  Smart โชวห่วย พร้อมเยี่ยมชมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ  หวัง สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  นำทีมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  Kick off ปล่อยคาราวานทีมพัฒนาร้าน  Smart โชวห่วย 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  นำทีมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  Kick off ปล่อยคาราวานทีมพัฒนาร้าน  Smart โชวห่วย 

วันที่  27 มกราคม 2563  นายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  นำทีมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  Kick off ปล่อยคาราวานทีมพัฒนาร้าน  Smart โชวห่วย  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายอภินันท์  เผือกผ่อง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยคณะเป็นผู้กล่าวต้อนรับ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  นำทีมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  Kick off ปล่อยคาราวานทีมพัฒนาร้าน  Smart โชวห่วย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  นำทีมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  Kick off ปล่อยคาราวานทีมพัฒนาร้าน  Smart โชวห่วย 

โดยหลังจากที่ท่านได้เป็นประธานในการปล่อยคาราวานแล้ว ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ท่านมีความยินดีที่เห็นถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาร้านโชวห่วยไปสู่  Smart โชวห่วย ที่ได้กำชับให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  โดยการปล่อยคาราวานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา โดยนำนักศึกษาที่ผ่านการอบรมทีมพัฒนาร้าน Smart โชวห่วย  มาร่วมในการ  จัดร้านและปรับภาพลักษณ์  ให้กับร้านโชวห่วยต่าง ๆ

Advertisement

Advertisement

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  นำทีมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  Kick off ปล่อยคาราวานทีมพัฒนาร้าน  Smart โชวห่วย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  นำทีมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  Kick off ปล่อยคาราวานทีมพัฒนาร้าน  Smart โชวห่วย 

สำหรับการลงพื้นที่  ณ  ร้านโชวห่วยในวันนี้  เพื่อมอบตราสัญลักษณ์ ร้าน Smart โชวห่วยสำหรับติดหน้าร้านเพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการตัดสินใจเดินเข้ามาแบบไม่ลังเล ให้กับร้านโอ๋  ตำบลหนองกระทุ่ม  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   ทั้งนี้  จังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ  และมีประชากรมากเป็นอันดับที่  2  ของประเทศ  มีจำนวนกว่า  2.6 ล้านคน (จากข้อมูลกรมการปกครอง) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมายังพบว่า มีร้านโชวห่วยในจังหวัดที่มีความพร้อมในการพัฒนาเป็น Smart โชวห่วย  จำนวน  4,158 ร้าน  แบ่งเป็นขนาด SS ร้อยละ 62.7  ขนาด S ร้อยละ  19.4 ขนาด M ร้อยละ 13.4 และขนาด L ร้อยละ 4.5

Advertisement

Advertisement

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  นำทีมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  Kick off ปล่อยคาราวานทีมพัฒนาร้าน  Smart โชวห่วย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  นำทีมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  Kick off ปล่อยคาราวานทีมพัฒนาร้าน  Smart โชวห่วย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  นำทีมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  Kick off ปล่อยคาราวานทีมพัฒนาร้าน  Smart โชวห่วย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  นำทีมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  Kick off ปล่อยคาราวานทีมพัฒนาร้าน  Smart โชวห่วย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  นำทีมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  Kick off ปล่อยคาราวานทีมพัฒนาร้าน  Smart โชวห่วย   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  นำทีมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  Kick off ปล่อยคาราวานทีมพัฒนาร้าน  Smart โชวห่วย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  นำทีมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  Kick off ปล่อยคาราวานทีมพัฒนาร้าน  Smart โชวห่วย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  นำทีมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  Kick off ปล่อยคาราวานทีมพัฒนาร้าน  Smart โชวห่วย 

จากนั้น  2563  นายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์   และคณะ จะเดินทางต่อไปเยี่ยมชมสถานดูแลผู้สูงอายุจำนวน  2  แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอันจะนำไปสู่การผลักดันแนวทางการส่งเสริมธุรกิจดังกล่าวในระดับนโยบายประเทศต่อไป

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด