คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

โคราชจัดงานใหญ่ ทำบุญ’เปล่งเสียงพระพุทธมนต์เจริญจิตแผ่เมตตาอาลัยผู้จากลา T21′

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
โคราชจัดงานใหญ่ ทำบุญ’เปล่งเสียงพระพุทธมนต์เจริญจิตแผ่เมตตาอาลัยผู้จากลา T21′

จังหวัดนครราชสีมา จัดทำบุญ ‘เปล่งเสียงพระพุทธมนต์เจริญจิตแผ่เมตตาอาลัยผู้จากลา T21’

โคราชจัดงานใหญ่ ทำบุญ’เปล่งเสียงพระพุทธมนต์เจริญจิตแผ่เมตตาอาลัยผู้จากลา T21′

วันที่  23  กุมภาพันธ์  2563  ที่ลานกิจกรรม ด้านหน้าศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา พระสาสนโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 ( ธรรมยุติ ) (หลวงพ่อใหญ่) เจ้าอาวาสวัดสุทธจิดาวรวิหาร , พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะ จ.นครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดบึง , พระเทพรัตนดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย , พระสีหราชสมาจารมุนี รองเจ้าคณะ จ.นครราชสีมา วัดพระนารายณ์ มหาราชวรวิหาร , พระวินัยโมลี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา( ธรรมยุติ) วัดวชิราลงกรณวราราม และหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว เมตตาร่วมเป็นประธานในพิธีสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์ 15 รูปเจริญพระพุทธมนต์ แลระนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ประธานฝ่าฆราวาส , นางสาวปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนายการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ได้ต้อนรับ สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.นครราชสีมา ทหาร ตำรวจ และร่วมทำกิจกรรม“เปล่งเสียงพระพุทธมนต์ เจริญจิตแผ่เมตตา อาลัยผู้จากลา T21 “  โดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ธรรมยุติ และมหานิกายจังหวัดนครราชสีมา  รวมกว่า 299 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา

Advertisement

Advertisement

โคราชจัดงานใหญ่ ทำบุญ’เปล่งเสียงพระพุทธมนต์เจริญจิตแผ่เมตตาอาลัยผู้จากลา T21′ โคราชจัดงานใหญ่ ทำบุญ’เปล่งเสียงพระพุทธมนต์เจริญจิตแผ่เมตตาอาลัยผู้จากลา T21′ โคราชจัดงานใหญ่ ทำบุญ’เปล่งเสียงพระพุทธมนต์เจริญจิตแผ่เมตตาอาลัยผู้จากลา T21′ โคราชจัดงานใหญ่ ทำบุญ’เปล่งเสียงพระพุทธมนต์เจริญจิตแผ่เมตตาอาลัยผู้จากลา T21′ โคราชจัดงานใหญ่ ทำบุญ’เปล่งเสียงพระพุทธมนต์เจริญจิตแผ่เมตตาอาลัยผู้จากลา T21′ โคราชจัดงานใหญ่ ทำบุญ’เปล่งเสียงพระพุทธมนต์เจริญจิตแผ่เมตตาอาลัยผู้จากลา T21′ โคราชจัดงานใหญ่ ทำบุญ’เปล่งเสียงพระพุทธมนต์เจริญจิตแผ่เมตตาอาลัยผู้จากลา T21′ โคราชจัดงานใหญ่ ทำบุญ’เปล่งเสียงพระพุทธมนต์เจริญจิตแผ่เมตตาอาลัยผู้จากลา T21′ โคราชจัดงานใหญ่ ทำบุญ’เปล่งเสียงพระพุทธมนต์เจริญจิตแผ่เมตตาอาลัยผู้จากลา T21′ โคราชจัดงานใหญ่ ทำบุญ’เปล่งเสียงพระพุทธมนต์เจริญจิตแผ่เมตตาอาลัยผู้จากลา T21′

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิต ในเหตุการณ์ที่ผ่านมา โดยมีการอันเชิญชุมนุมเทวดา และสิ่งศักดิ์ทั่วสากลโลกมาร่วมพิธี และเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ประชาชนทั่วไปนุ่งห่มขาวผู้เข้าร่วมพิธีจนเต็มสถานที่ พร้อมทั้งได้ร่วมสวดมนต์ภาวนา และมหาสังฆทาน เพื่ออุทิศบุญใหญ่ในครั้งนี้

 

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด