คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

โคราชยาว 3 ปีเสร็จแน่!!! รถไฟทางคู่จบ รื้อสะพานสีมาธานี สร้างทางลอด ไม่มีสะพานแบริ่ง ทำทางเบี่ยงข้ามชั่วคราว

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
โคราชยาว 3 ปีเสร็จแน่!!! รถไฟทางคู่จบ รื้อสะพานสีมาธานี สร้างทางลอด ไม่มีสะพานแบริ่ง ทำทางเบี่ยงข้ามชั่วคราว

โคราชยาว 3 ปีเสร็จแน่ รถไฟทางคู่จบ รื้อสะพานสีมาธานี สร้างทางลอด ไม่มีสะพานแบริ่ง ทำทางเบี่ยงข้ามชั่วคราว

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_5786-1-300x200.jpg

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.โคราช เป็นประธานในการประชุมรับฟังการชี้แจงรูปแบบรายละเอียดการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่และแนวทางการบริหารจัดการจราจรในช่วงที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2562โดยมี นายเกษม ศุภรานนท์ สส.นครราชสีมา เขต 1 นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ตัวแทนภาคประชาชน และกรรมการชุมชุนผู้ได้รับผลกระทบต่อโครางการรถไฟทางคู่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกว่า 500 คน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_5802-300x200.jpg

 

นายวิเชียร ผวจ.โคราช กล่าวว่าจังหวัดฯได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา เสนอแนะรูปแบบ แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร ตามข้อสั่งการของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่สั่งการ และเมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนคราชสีมา ก็ได้เสนอแนะขอให้จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหารือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อสรุป ก่อนจัดประชุมชี้แจงไห้คณะกรรมการชุดใหญ่ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้รับทราบ

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/2562-11-15-13-09-25_0043-e1573893698579-300x218.jpg

นายวรรณนพ ไฟศาลพงษ์ วิศวกรของการรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษัทที่ปรึกษาโครงการ  ได้ชี้แจงรายละเอียดไม่ได้มากนัก เพราะรูปแบบที่ชาวโคราชต้องการ ไม่ได้อยู่ในสาระบบของสัญญาจ้าง รวมทั้งการอนุมัติเป็นอำนาจของการรถไฟแห่งประเทศไทย และ คณะรัฐมนตรี ซึ่งเกรงว่าอาจมีผลกระทบกับงบประมาณ จนอาจเกิดปัญหาข้อกฎหมายหากไม่สามารถดำเนินการตามที่ชี้แจง จึงขอแจ้งขั้นตอนรื้อถอนสะพานสีมาธานี เพื่อสร้างทางลอดใต้รางรถไฟ ในระหว่างที่มีการก่อสร้าง จะใช้ทางเบี่ยงเพื่อข้ามทางรถไฟ และไม่สามารถสร้างสะพานข้ามแบบแบริ่งได้ เนื่องจากติดขัดกับการวางตอม้อ ของการดำเนินโครงการ โดยจะใช้เวลาก่อสร้างนานประมาณ 3 ปี

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_5789-1-300x200.jpg

ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาได้จัดประชุมกลุ่มย่อย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ระหว่าง เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ซึ่งในการประชุมได้มีการพิจารณาคัดเลือก รูปแบบการก่อสร้างทางรถไฟ และมีมติมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ประสานคณะกรรมการจากหน่วยงานส่วนกลาง และผู้แทนจากจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาการจัดระบบการจราจรในการก่อสร้างทางรถไฟ รวมทั้งขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงรูปแบบรายละเอียดการก่อสร้างทางรถไฟ และการจัดระบบการจราจรให้ประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดนครราชสีมาได้รับทราบ  จึงได้กำหนดให้จัดประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดรูปแบบการก่อสร้างทางรถไฟและการจดระบบการจราจรฯ ในวันนี้ขึ้น

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_5744-1-300x200.jpg

จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนที่เป็นนักธุรกิจ นักวิชาการ นักการเมือง และประชาชนทั่วไป ได้ลุกขึ้นซักสอบถามถึงข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการแก้ปัญหาน้ำท่วมทางลอด และความปลอดภัยต่างๆ ของการจราจร โดยนายวิเชียร ผวจ.โคราชกล่าวก่อนปิดการประชุมว่า ข้อสรุปที่ได้ในวันนี้จะได้นำเสนอสู่คณะกรรมการบริหารของการรถไฟแห่งประทศไทย (รฟท.)เพื่อนำเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติ และประกาศหาผู้รับจ้างโครงการให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดต่อไป

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด