โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

 เรื่องเล่าจากคนนั่งเล่า 2019

เรื่องเล่าจากคนนั่งเล่า 2019

รูปปกวาดโดยผู้เขียนเองนะครับรูปจากตอน ม.2 ตอนเช้าในวันสอบนักธรรม        ในตอนนี้ทุกคนก็คงเจอกับเหตุการณ์โควิด-19กันก็น่าจะเป็นหนึ่งในอุปสรรคในเวลานี้ ซึ่งหลายคนอาจจะเจออุปสรรคในช่วง2-3ปีมานี้เพราะไวรั