คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

เมื่อต้องไปทัศนศึกษากับนักเรียน

144
JB101
JB101
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก JB101
แจ้งตรวจสอบ
เมื่อต้องไปทัศนศึกษากับนักเรียน

ฉันเป็นคุณครูโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดร้อยเอ็ด หน้าที่พิเศษคือเป็นคุณครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้น ม.1 ตามนโยบายเรียนฟรี นักเรียนจะได้ไปเปิดโลกกว้าง ให้สิ่งรอบข้างเป็นครูทุกปี ปีละ 1 ครั้ง แล้วแต่ว่าโรงเรียนจะจัดขึ้นในช่วงเดือนใด สำหรับเส้นทางในการไปทัศนศึกษานั้นต้องสามารถเดินทางไป-กลับได้ในเวลา 1 วัน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ในปีนี้ ระดับชั้น ม.1 ไปที่ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จ.กาฬสินธุ์ ระยะทางโดยประมาณ 100 กม. นัดหมายเวลาออกเดินทางคือ 06.00 น.ขึ้นรถที่โรงเรียน เมื่อรถเคลื่อนตัวออกจากประตูโรงเรียน นักเรียนบางส่วนก็นำอาหารเช้าที่ห่อมาจากบ้านขึ้นมารับประทาน บางส่วนเล่นโทรศัพท์ และบางส่วนนอนพักเอาแรง เวลาผ่านไปสักระยะ มีนักเรียนชายเดินมาขออนุญาตเปิดเพลง ครูอนุญาตให้เปิดเพลงฟังได้เบาๆ เพราะเพื่อนบางส่วนยังหลับอยู่ภาพบรรยากาศบนรถ ถึงจุดหมายแรกคือวัด นักเรียนต้องบันทึกความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานที่ต่างๆ ส่วนคุณครูก็ถ่ายภาพบรรยากาศโดยรวม เพื่อรายงานการเดินทาง สิ่งที่นักเรียนทุกคนได้รับคือประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้นั่งรถไปทัศนศึกษากับเพื่อนๆ ซึ่งเป็นความทรงจำที่ดี การที่ได้พูดคุย หยอกล้อกันระหว่างเส้นทาง การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันขนม น้ำดื่ม การถ่ายภาพร่วมกัน ฯลฯ  สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนได้เป็นอย่างดีสถานที่แรก สิ่งที่คุณครูคาดหวัง คือความสามัคคี การมีจิตสาธารณะ มีสัมมาคาระ รู้จักกาละเทศะ เคารพสถานที่และ มีมารยาทในการเข้าชมสถานที่ต่างๆ สิ่งเหล่านี้ครูอยากให้ติดตัวนักเรียนทุกคนไปในอนาคต พบกันใหม่ทริปหน้าปี 2563 นะจ๊ะนักเรียนที่รักทุกคน วัดที่สอง

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด