ความรู้

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2564 จำนวน 5 เกียรติบัตร

1.8k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
แบบทดสอบออนไลน์  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2564  จำนวน  5 เกียรติบัตร

สวัสดีค่ะ วันนี้มีแบบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับภาษาไทยมาชวนท่านผู้อ่านได้ทำแบบทดสอบกันเพื่อเพิ่มทักษะภาษาไทยและทบทวนความรู้ที่เราเคยได้เรียนมา อีกทั้งเป็นการเก็บรวบรวมเกียรติบัตรไว้เพื่อการพัฒนาตนเองไปด้วยนะคะ  เมื่อทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดก็จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมล์ทันที  อย่าลืมตรวจเช็คอีเมล์ที่กรอก และชื่อ-นามสกุลของเราให้ละเอียดก่อนทำแบบทดสอบนะคะ

เริ่มที่ลิงก์แรกเลยนะคะ   จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    มีทั้งหมด 10 ข้อ ต้องผ่าน  6 ข้อ (ร้อยละ 60 ) ได้รับเกียรติบัตร   กำหนดทำแบบทดสอบได้ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564

ตัวอย่างเกียรติบัตร ลิงก์ทำแบบทดสอบ แบบทดสอบความรู้กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ขอบคุณที่มา  เพจ  เอกไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ https://web.facebook.com/ThaiWalailak

Advertisement

Advertisement

ลิงก์ที่สองจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

สำคัญมาก ...แบบทดสอบชุดนี้ทำได้เพียงครั้งเดียวนะคะ  มี 40 ข้อ ต้องทำแบบทดสอบให้ได้  24 คะแนนขึ้นไป (ร้อยละ 60)  จึงจะได้รับเกียรติบัตรค่ะ ซึงแบบทดสอบ 40 ข้อ   แบ่งเป็นชุด ดังนี้ค่ะ

1. ข้อใดเขียนสะกดถูกต้องทุกคำ (ตอบข้อ 1-5)

2. ข้อใดใช้คำได้ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด (ตอบข้อ 6-10)

3. ข้อความต่อไปนี้สอดคล้องกับสำนวนใดมากที่สุด (ตอบข้อ 11-15)

4. ข้อใดบอกคำราชาศัพท์หรือคำสุภาพของคำที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง (ตอบข้อ 16-20)

5. ข้อใดบอกลักษณนามของคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้ได้ถูกต้อง (ตอบข้อ 21-25)

6.ข้อใดต่อไปนี้มีความหมายต่างจากข้ออื่น (ตอบข้อ 26-30)

7. คำภาษาถิ่นในข้อใดต่อไปนี้มีความหมายต่างจากพวก (ตอบข้อ 31-35)

Advertisement

Advertisement

8. เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว (36-40)    ชุดนี้จะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย

ตัวอย่างเกียรติบัตร ลิงก์ทำแบบทดสอบ แบบทดสอบความรู้พื้นฐานด้านภาษาไทย

หรือ เข้า QR Codeหรือ QR CODE

ขอบคุณที่มา  เพจ Thai Language PSM https://web.facebook.com/Thai-Language-PSM-157651971608365

ลิงก์ที่สามและสี่   จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด     กำหนดทำแบบทดสอบถึงวันที่ 31สิงหาคม 2564   ข้อสอบแต่ละชุดมี 10 ข้อ ต้องทำได้ 7 ข้อขึ้นไป (ร้อยละ 70) จึงจะผ่านเกณฑ์   และสำคัญมากคือทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะ

ลิงก์ทำแบบทดสอบ

หน้าแรกของแบบทดสอบ ขอบคุณที่มา เพจ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย https://web.facebook.com/phokwit

Advertisement

Advertisement

และลิงก์สุดท้ายจัดโดย    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร มีข้อสอบทั้งหมด 20 ข้อ   ต้องทำแบบทดสอบให้ได้ 14  ข้อขึ้นไป  (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70) จึงจะได้รับเกียรติบัตร  เนื่้อหาในแบบทดสอบเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ  หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย

แสดงความยินดีตัวอย่างเกียรติบัตร ลิงก์ทำแบบทดสอบ แบบทดสอบเรื่องหลักภาษาไทย

ขอบคุณที่มา  เพจ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร https://web.facebook.com/pdwk1

เรื่องและภาพโดย    https://creators.trueid.net/@104552


เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์