คัดลอกลิงค์

ความรู้

ประกันสังคมคืออะไร

ปากกาทอง
ปากกาทอง
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก ปากกาทอง
แจ้งตรวจสอบ
ประกันสังคมคืออะไร

ประกันสังคมคืออะไร 

        ประกันสังคม คือ การทำประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มสมาชิกที่มีรายได้ และมีการจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสัง การทำประกันสังคม คือ เพื่อให้ผู้ประกันตนมีหลักประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย การคลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตรชราภาพ และการว่างงานตกงาน และให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาพยาบาลและได้รับการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง

         สามารถสมัครประกันสังได้แล้วที่ เชเว่นอิเลฟเว่น ใกล้บ้าน ไม่มีค่าธรรมเนียม จ่ายน้อย สิทธิประโยชน์เยอะ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ตอนนี้จะรับสมัครเป็นผู้ประกันตนได้แค่มาตร 40 เท่านั้นhttps://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99-5080948/

✔เหมาะสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า,แม่ค้า, แม่บ้าน และอาชีพอื่น ๆ 

✔เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีหลักประกันในชีวิต

✔ในการสมัครเพียงแค่มี บัตรประชาชน

✔สัญชาติไทย

Advertisement

Advertisement

✔อายุ 15-60 ปี บริบูรณ์ 

💲จ่าย 70 บาท ทางเลือก 1 คุ้มครอง 3 กรณี  เช่น ขาดรายได้จากการเจ็บป่วย หรือ ประสบอันตราย ทุพพลภาพ เสียชีวิต 

💲จ่าย 100 บาท ทางเลือกที่ 2 คุ้มครอง 4 กรณี ทุพพลภาพ ขาดรายได้จากการเจ็บป่วย หรือประสบอันตราย ชราภาพ เสียชีวิต

💲จ่าย 300 บาท ทางเลือกที่ 3 คุ้มครอง 5 กรณี ขาดรายได้จากการเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตรhttps://pixabay.com/th/illustrations/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-222764/

1.สิทธิกรณีเจ็บป่วย

        สำหรับผู้ที่มีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน เมื่อได้รับอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บไข้ได้ป่วยสามารถที่จะใช้สิทธิ์เข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตนเลือกไว้ตามบัตรรับรองสิทธิ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพราะเราเสียประกันสังคมในทุก ๆ เดือนอยู่แล้ว

แต่ในกรณีที่มีอุบัติเหตุฉุกเฉินต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง เพื่อน ๆ อาจจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาก่อนนะ แล้วจึงค่อยรอเบิกค่ารักษาในภายหลัง

Advertisement

Advertisement

2.สิทธิกรณีคลอดบุตร

         สำหรับผู้ที่มีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 5 เดือน สามารถที่จะเบิกค่าคลอดบุตรได้ เพราะจะเป็นลดค่าใช้จ่ายในเวลาที่คลอดบุตร ที่ไม่สามารถออกไปทำงานได้ ดังนั้นประกันสังคมต้องจ่ายให้เราจำนวน 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง และยังได้รับเงินสงเคราะห์ลาคลอด 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย (ฐานเงินสูงสุดที่ 15,000 บาท) ภาพโดย <a href=Tomas Ratkevicius จาก Pixabay " />

3.สิทธิกรณีทุพพลภาพ

         ทุพพลภาพ คือ การสูญเสียอวัยวะในร่างกาย หรือ การสูญเสียภาวะจิตใจปกติ ที่ทำให้ความสามารถในร่างกายทำงานได้ลดลง โดยเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ ผู้ประกันตนจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน ซึ่งในกรณีที่รุนแรงผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนในอัตรา 50% ของค่าจ้างตลอดชีวิต แต่หากเป็นกรณีไม่รุนแรงจะได้รับเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดครับ

Advertisement

Advertisement

4.สิทธิกรณีเสียชีวิต

         หากมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไป เมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิต ผู้จัดการศพจะได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 40,000 บาท และเงินสงเคราะห์ตามเกณฑ์การส่งเงินสมทบที่กำหนดครับ

5.สิทธิกรณีชราภาพ

          ในกรณีที่ผู้ประกันตนอายุ 55 ปี และส่งประกันสังคมไม่ครบ 180 เดือน ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำเหน็จ ซึ่งมีลักษณะเป็นเงินก้อนใหญ่เพียงครั้งเดียว แต่ถ้าผู้ประกันตนมีการจ่ายค่าประกันสังคม ไม่น้อยกว่า 180 เดือน ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญ ซึ่งเป็นเงินที่จะได้รับทุก ๆ เดือน ตลอดชีวิตครับhttps://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87-pimento-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88-4992686/

6.สิทธิกรณีว่างงาน

          เมื่อถูกเลิกจ้าง ผู้ประกันตนจะได้รับเงินในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยปีละไม่เกิน 180 วัน (ประมาณปีละไม่เกิน 45,000 บาท) แต่หากเป็นการลาออกหรือสิ้นสุดงาน จะได้รับเงินทดแทนปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตรา 30% ของค่าจ้างเฉลี่ยแทนครัว

7.สิทธิกรณีสงเคราะห์บุตร

          หากมีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือน และมีบุตรโดยชอบด้วยกฏหมายอายุไม่เกิน 6 ปี ผู้ประกันตนจะได้รับเงินค่าสงเคราะห์บุตรเดือนละ 600 บาท ต่อ 1 คน (สูงสุด 3 คน) 

ใครที่ยังไม่มีประกันสังคมสามารถไปสมัครได้ที่เชเว่นใกล้บ้าน ได้เลย ทำไว้เพื่ออนาคตที่ดี

ภาพหน้าปกโดย: https://www.canva.com/

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://pixabay.com/th/

รูปประกอบที่ 1   : https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99-5080948/

รูปประกอบที่ 2   : https://pixabay.com/th/illustrations/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-222764/

รูปประกอบที่  3 : https://pixabay.com/th/ / https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%86%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-4205630/ 

รูปประกอบที่ 4 :  https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87-pimento-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88-4992686/

สามารถติดตามผลงานของผู้เขียนได้ที่ : https://creators.trueid.net/@22596

ดูทีวีออนไลน์ ข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ : https://home.trueid.net/

ปากกาทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด