คัดลอกลิงค์

ความรู้

ศรีสะเกษ ดินแดนสี่เผ่าไทย

ปากกาทอง
ปากกาทอง
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ปากกาทอง
แจ้งตรวจสอบ
ศรีสะเกษ ดินแดนสี่เผ่าไทย

          ในดินแดนอิสานใต้ ผู้คนส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากเขมร ส่วย ลาว เยอ ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างกันออกไปอย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความเชื่อวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ของคนศรีสะเกษ ความงดงามทางวัฒนธรรมความเป็มที่สืบทอดต่อกันมา ไม่ว่าจะเป็นการ แต่งกาย อาหาร ภาษา เราจะสังเกตได้อย่างชัดเจนว่า บุคคลไหนมาจากชนเผ่าอะไร สังเกตได้จากการใช้ภาษา ไม่ว่าจะเป็น ภาษาเขมร ภาษาส่วย ภาษาลาว ภาษาเยอภาพถ่ายโดยผู้เขียน : ปากกาทอง

                                                                          ภาพถ่ายโดยผู้เขียน : ปากกาทอง

ศรีสะเกษ ดินแดนสี่เผ่าไทย

การแต่งการแต่ละชนเผ่านั้นแตกต่างกันออกไป

ชนเผ่าเขมร ผู้ชายส่วนใหญ่จะนุ่งเป็นโจงกะเบน ส่วนผู้หญิง จะนุ่งผ้าซิ่น ชอบเบี่ยงสไบ

ชนเผ่าส่วย ผู้ชายจะแต่งกายคล้ายลาว เขมร เยอ  แตกต่างกันออกไปของแต่ละพื้นที่ ผู้หญิงจะแต่งกายคล้ายชนเผ่าขแมร์

Advertisement

Advertisement

ชนเผ่าลาว ผู้ชายจะนุ่งผ้าโสร่ง สวมเสื้อไหมคอกลม ส่วนผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่น สวมใส่เสื้อไหม ชนเผ่าส่วย จะแต่งกายคล้ายขแมร์ (ขแมร์ก็คือเขมร ) บ้าง ลาวบ้าง

ชนเผ่าเยอ ผู้ชายจะแต่งกายคล้ายลาว เขมร ส่วย แตกต่างกันออกไปของแต่ละพื้นที่ ผู้หญิงจะแต่งกายคล้ายชนเผ่าขแมร์ภาพถ่ายโดยผู้เขียน : ปากกาทอง

                                                                              ภาพถ่ายโดยผู้เขียน : ปากกาทอง

         อาหารมีอาหารการกินแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับถิ่นฐานธรรมชาติที่อยู่อาศัย และยังคงความเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของแต่ละ พื้นที่ วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อที่เห็นเฉพาะพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นบุญข้าวสาก ผีฟ้าผีแถน แซนโฎนตา บุญข้าวจี่คนศรีสะเกษ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทำการเกษตรจนผู้คนรู้จักในนาม เมืองข้าวหอมกระเทียมดี ผลไม้ที่โดงดังคือทุเรียนภูเขาไฟ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ความเจริญก้าวหน้าเข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมากขึ้น ทำให้วัฒนธรรมความเชื่อประเพณีอันงดงามของคนศรีสะเกษบางพื้นที่หายไป และบางพื้นที่ยังคงหลงเหลือให้คนรุ่นหลังได้เห็นภาพถ่ายโดยผู้เขียน : ปากกาทอง

Advertisement

Advertisement

                                                                             ภาพถ่ายโดยผู้เขียน : ปากกาทอง

อาหารของชนเผ่า ลาว นิยมรับประทานข้าวเหนียว อาหารหลักของชาวบ้าน คือ เครื่องจิ้ม (เช่น แจ่วบอง ป่น) กับผัก ส้มตำ แกง อ่อม จากเนื้อสัตว์และพืชผักที่หาได้ตามไร่นา ส่วนอาหารพิเศษอื่นๆ ได้แก่ลาบ ก้อย เนื้อย่าง ฯลฯ นั้นจะบริโภคเมื่อยามมีงานบุญ หรือการเลี้ยงฉลองเท่านั้น

อาหารชนเผ่าเขมร คนเขมรนั้นจะรับประทานคล้ายคนลาวเป็นส่วนมาก แต่ที่โดดเด่นคือ ข้าวต้มใบมะพร้าวใส่กล้วย จะนิยมทำในงานกุศล งานบุญ เป็นส่วนมาก เพื่อเลี้ยงแขกเหรื่อที่มางาน แต่จะรับประทานข้าวเหนียวผสมข้าวจ้าว และจะมีก๋วยเตี๋ยวเข้ามา เนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากเวียดนาม 

Advertisement

Advertisement

อาหารชนเผ่าเยอ ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่า มีอาหารที่โดดเด่นของชนเผ่าตัวเอง เนื่องจากสมัยก่อนเยอเป็นชนเผ่าที่ลี้ภัยจากต่างแดน มาอาศัยในประเทศไทย การกินอาหารเลยไม่ได้บันทึกในประวัติศาสตร์ ทำให้ชนเผ่าเยอปัจจุบัน จะรับประทานอาหารไม่ต่างจากชนเผ่าเขมรสักเท่าไหร่ 

อาหารชนเผ่าส่วย ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่า อาหารในวัฒนธรรมของชนเผ่าส่วยเป็นแบบไหน  เพราะชนเผ่าส่วยเป็นชนกลุ่มที่ลี้ภัย ทำให้ไม่มีการบันทึกประวัติศาสตร์ ใด ๆ มาตั้งแต่โบราณเลยสักนิด ภาพถ่ายโดยผู้เขียน : ปากกาทอง

                                                                          ภาพถ่ายโดยผู้เขียน : ปากกาทอง

ภาพถ่ายโดยผู้เขียน : ปากกาทอง

ภาพถ่ายหน้าปกโดยผู้เขียน : ปากกาทอง

สามารถติดตามผลงานของผู้เขียนได้ที่ : https://creators.trueid.net/@22596

ปากกาทอง

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด