ความรู้

เครื่องจักสาน : ของคนยุคก่อนที่สืบทอดกันมาจนถึงยุคนี้

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
เครื่องจักสาน : ของคนยุคก่อนที่สืบทอดกันมาจนถึงยุคนี้
🔰เครื่องจักสาน : ของคนยุคก่อนที่สืบทอดกันมาจนถึงยุคนี้🔰

ภาพโดย Andreas Lischka จาก Pixabay ภาพโดย Pixabay

เป็นงานหัตถกรรมฝีมือที่คนท้องถิ่นทำขึ้นมา เพื่อการดำเนินชีวิต เครื่องจักสานบางชนิด มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ความคงทนแข็งแรง งดงาม จากการที่สร้างขึ้นด้วยฝีมืออันประณีต จนมีรูปร่าง ที่น่ามานำใช้สอย ในบรรดางานหัตถกรรมประเภทต่าง ๆ เครื่องจักสานมีความเก่าแก่ที่สุด ที่รู้จะกันมา ในทุกภาษา ในทุกชนชาติ เครื่องจักสานในระยะเวลาเริ่มแรก มีลักษณะหยาบ ไม่ค่อยคงทน  แต่แล้วได้มีการวิวัฒนาการมาเรื่อย คิดค้นจนได้งานฝีมือที่งดงามได้ จนทำเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ จากการค้นคว้าเรื่องคนก่อนประวัติศาสตร์ โดยขุดค้นพบจารึก ที่เก่าแก่ที่สุด และใช้เป็นหลักแบ่งระยะเวลา ในประเทศไทย เป็น 2 ยุค คือ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และยุคประวัติศาสตร์ภาพโดย Gerhard Gellinger จาก Pixabay ภาพโดย Pixabay

Advertisement

Advertisement

มนุษย์ยุคนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองรู้จักทำเครื่องมือ ทำการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ ทำเครื่องปันดินเผา และที่สำคัญเครื่องจักสาน หลักฐานสำคัญ ซึ่งพึ่งจะค้นพบ คือภาพเขียนที่หน้าผา ที่มีแนวขนานไปกับลำน้ำโขง ซึ่งอยู่ในเขตบ้านกุ่ม อำเภอโขงเจียม จีงหวัดอุบลราชธานี ในทุกภาคของประเทศไทย จะพบเห็นเครื่องจักสานต่าง ๆ มากมาย เพราะเครื่องใช้จำเป็นที่สำคัญยิ่ง ซึ่งทุกคนต้องใช้เครื่องจักสาน ประกอบกับความจำเป็น ทางด้านเศรษฐกิจ จึงทำให้ชาวบ้านต้องทำเครื่องจักสาน เป็นเครื่องใช้สอยในครัวเรือน  และบางทีก็มีมากเหลือพอที่จะมาจำหน่าย หรือแลกเปลี่ยน กันในชุมชน  ความต้องการเครื่องจักสานที่มีลักษณะดังเดิม และเป็นที่ต้องของชาวกรุงเทพฯ อีกด้วย ภาพโดย RitaE จาก Pixabay ภาพโดย Pixabay

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเอง ไม่มีชาติไหนลอกเลียนแบบความเป็นไทยของเราได้ แต่สามารถสอนให้ต่างชาติ ได้ทำ ได้ลอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัวด้วย และชาวต่างชาติจะได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เกี่ยวกับจักสานได้มากขึ้น ในประเทศไทยมีศูนย์ให้ความรู้มากมายในประเทศที่ให้ความรู้เกี่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ในที่คำว่าภูมิปัญญาไม่ได้มีแค่จักสาน มีทั้งการละเล่น มีทั้งอาหาร เครื่องใช้ ตำนาน เรื่องเล่า ต่าง ๆ นี้ก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เหมือนกันภาพโดย Eak K. จาก Pixabay

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย Pixabay

ประโยชน์ของเครื่องจักสาน

สามารถนำไปเป็นอุปกรณ์ต่างได้เช่น ตะกร้า กระดง เสื่อ ฝาผนังบ้านไม้ไผ่ เตียงไม้ไผ่ กระเป๋า หมวก ปิ่นโต เป็นต้น

ส่วนนักท่องเที่ยวต้องการเข้าชม หรือศึกษาวิธีชีวิตการจักสาน สามารถไปที่ ศูนย์เครื่องจักสานใหญ่ที่สุดในโลก ที่จังหวัด ชลบุรี  สามารถกดเข้าไปชมในลิงก์ได้เลย https://www.museumthailand.com/th/museum/Phanatnikhom-Town-Municipality

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์-วันอาทิตน์ เวลา 08.00-17.00น.

ค่าเข้าชม : ไม่มีค่าเข้าชม

โทรศัพท์ : 038-461 180 / 038-461 453 / 086-017 2450

เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานจักสานด้วยไม้ไผ่ โดนเฉพาะ การอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมี ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ให้ความรู้ เพราะปราชญ์ชาวบ้านจะเข้าใจเข้าถึงกระบวนการทำ และความเป็นไปเป็นมาของการจักสานได้เป็นอย่างดี

Advertisement

Advertisement

ภาพปกโดย Pixabay

อาทร

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์