คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เชิญชวนร่วมงาน ประเพณีบุญข้าวจี่ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ

Captaincesc
Captaincesc
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Captaincesc
แจ้งตรวจสอบ
เชิญชวนร่วมงาน ประเพณีบุญข้าวจี่ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ

เนื่องด้วยอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมอำเภอและ ภาคเอกชน ประชาชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้จัดงานประจำปีขึ้นโดยมีชื่องานว่า  "ประเพณีบุญข้าวจี่ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ"  ขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งได้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และส่งเสริมภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นในทุก ๆ ปี  

ประเพณีบุญข้าวจี่ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ

โดยงานจะมีการจัดแสดงสินค้า OTOP ของแต่ละตำบล แสดงแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดรายได้กับชุมชนนั้น ๆ ได้ รวมไปถึงการออกบูธผลิตภัณฑ์ของราชการด้วย

ประเพณีบุญข้าวจี่ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณโดยงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกิจกรรมดังนี้

Advertisement

Advertisement

วันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเช้าเริ่มมีการเปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ มีการออกบูธผลิตภัณฑ์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องของแต่ละตำบล และการประกวดพืชผลทางการเกษตรของชุมชนแต่ละตำบล ช่วงเย็นมีกิจกรรมหมอลำให้ชมกัน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเช้าจะมีขบวนแห่ข้าวจี่ใหญ่ของแต่ละตำบล รวมไปถึงการรำบวงสรวง  มีกิจกรรมสนุกสนานมากมายทั้งวัน  ตอนเย็นมีการประกวดธิดาข้าวจี่ มีการแสดงแสงสีเสียง พร้อมเปิดม่านตำนานโพธิ์ศรีสุวรรณที่สุดอลังการ

วันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2563

เช้าตรู่มีการวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการเอาบุญสำหรับกองทุนเพื่อผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง และเด็กนักเรียนยากจนในอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ช่วงกลางวันชมประกวดและกิจกรรมแข่งขันมากมาย ตกเย็นมีการแข่งขันชกมวยไทย 

Advertisement

Advertisement

ประเพณีบุญข้าวจี่ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณระหว่างงานจะมีการแสดงดนตรีจากนักศึกษา แสง สี เสียงอย่างตระการตาแก่ผู้มาร่วมงาน สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 24.00 น. ณ สนามหน้าอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ  อย่าลืมมาร่วมงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ 1 ปีมีครั้งเดียว

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด