คัดลอกลิงค์

ความรู้

เชิญชมแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์

Captaincesc
Captaincesc
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Captaincesc
แจ้งตรวจสอบ
เชิญชมแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์

สวัสดีครับ วันนี้ขอพาทุกท่านไปยังสถานที่แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ ที่เป็นแหล่งจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์ ที่ให้ศึกษาเกี่ยวกับ  วัฒนธรรม ศิลปะ ประวัติศาสตร์  โบราณคดี รวมไปถึงวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองในสมัยโบราณ  โดยมีจุดมุ่งหมายที่จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขึ้น เพราะต้องการเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนยังเป็นศูนย์อนุรักษ์มรดกของโบราณ และเผยแพร่ให้แก่คนรุ่นใหม่

                                                                          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์

การเดินทางจะอยู่ตัวเมืองสุรินทร์ โดยวิ่งไปตามทางหลวงหมายเลข 214 ตรงไปประมาณ 4 กิโลเมตร จะอยู่ด้านซ้ายมือ เมื่อเดินทางมาถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์  จะเห็นโครงสร้างของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ถูกออกแบบเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมาก ที่มีอาคารงามสง่างามเหมือนตัวปราสาทหินแบบร่วมสมัย โดยประยุกต์มาจาก ปราสาทสถาปัตยกรรมในศิลปะเขมร มีลักษณะเป็นกลุ่มอาคารที่เชื่อมต่อมีหัวพยานาค 2 ตัว ทอดกายเข้าประตูทางเข้าตัวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

Advertisement

Advertisement

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์

พอเข้าไปด้านขวามือเป็นจุดจำหน่ายตั๋วเข้าชมแต่ตอนไปรู้สึกจะเข้าชมฟรีเลย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจะจัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แบ่งออกเป็น 5 เรื่อง ถูกจัดเป็นหมวดหมู่ดังนี้


1. ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์   จะจัดแสดงเรื่องข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  ทรัพยากรทางธรรมชาติ                   

2. ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ    จะจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้คนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบหลักฐานในจังหวัดสุรินทร์ จนถึงสมัยอยุธยา 

3. ประวัติศาสตร์เมือง   จะจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์ เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์  เศรษฐกิจ สังคม ประชากร และการศึกษา                                                      

Advertisement

Advertisement

4. กลุ่มชาติพันธุ์ชาวสุรินทร์  จะจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประชากรในจังหวัดสุรินทร์ที่ประกอบด้วยชน 3 กลุ่มใหญ่ คือ ชาวกูย ชาวเขมร ชาวลาว จะมาสดุดที่การจำลองแสดงถึงวิถีคนเลี้ยงช้างของชาวกูย ซึ่งช้างถือเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ และประเทศไทยด้วย                   

5. มรดกของดีของชาวสุรินทร์ จะจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ที่โดดเด่น และเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ งานศิลปกรรม ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน เป็นต้น   

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์โดยทั้งหมดจะมีการจัดแสดงวัตถุโบราณของจริงที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่ ทั้งยังมีการจำลองให้เห็นวิถีชีวิตตั้งแต่ วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี การละเล่น เครื่องแต่งกาย งานหัตกรรม การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เห็นแล้วก็น่าทึ่งกับเรื่องราวที่ได้มาเจอ

Advertisement

Advertisement

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์การได้มาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งนี้แล้ว จะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับจังหวัดนี้ ถือได้ความรู้ใหม่ของเรื่องวิถีชีวิตในอดีต มีการเล่าเรื่องอย่างละเอียด ภาพแสดงมีความสวยงาม โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้ อาคารแสดงสวยมาก เหมาะกับการศึกษาประวัติศาสตร์ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์
ที่อยู่    214 ม. 13 ถ.สุรินทร์ - ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์  32000

เวลาทำการ  วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา  09.00 - 16.00 น.

การเดินทาง   มอเตอร์ไซด์  รถยนต์

ราคาค่าเข้าชม  ไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ  กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

ช่องทางติดต่อ 044-153054


ขอบคุณรูปภาพทั้งหมดจาก เพือนขนิษฐา

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด