อื่นๆ

งานใบตอง พับ จับ จีบ

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
งานใบตอง พับ จับ จีบ

ในปัจจุบันยังมีการใช้งานใบตองในวาระโอกาสสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานแต่ง งานสู่ขวัญ งานบวงสรวง การบูชาพระ
ต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นการใช้บายศรีทั้งหมด ฉะนั้นงานใบตองหรือ”บายศรี”ถือเป็นงานอีกอย่างหนึ่ง ที่แสดงถึงความเครพต่อ
สิ่งศักสิทธิ์.จึงต่อทำด้วยใจจริงถึงจะใช้ประกอบพิธีต่างใด้สมบูรณ์
บายศรี

ภาพโดยผู้เขียน

• ประเภทบายศรี
บายศรีมีตั้งแต่ 2.ชั้น 3ชั้น 5ชั้น 7ชั้น 9ชั้น 15ชั้น เป็นต้น ล้วนแล้วแต่ว่างานที่จะใช้นั้นเป็นงานอะไร

บายศรี ภาพโดยผู้เขียน

1 ) บายศรีงานแต่งงาน
บายศรีงานแต่งงานมีแกนหลักคือ จะใช้นิ้วแต่ละแม่เป็นจำนวนคี่เช่น แม่หนึ่งมี 5-13นิ้ว ส่วนดอกไม้ ใช้หลักก็คือ ดอกรัก ซึ่งมีความ
หมายสื่อถึงรักแท้ บายศรีงานแต่จะมีตั้งแต่ 1ชั้น ถึง 5ชั้น เป็นต้น

2) บายศรีงานบวงสรวง
บายศรีงานบวงสรวงมีแกนหลักคือ ใช้ไข่ต้มเป็นยอด คนในยุคปัจจุบันนี้มักง่าย ผลัดเปลี่ยนจากไข่ต้มมาเป็น ดอกบัว หรือมาลัย
ตุ้มแทน และบายศรีบวงสรวงนี้จะแบ่งออกเป็น บายศรีเทพ บายศรีพรม  ขันหมากเบง  บายศรีภาระตะ บายศรีหลัก
บายศรีตอ

Advertisement

Advertisement

-    บายศรีเทพ ใช้นิ้วในการห่อจำนวน 16นิ้ว มี4แม่

-    บายศรีเทพ ใช้นิ้วในการห่อ16นิ้ว จำนวน4แม่ รองรับ
ด้วยแม่ 9  จำนวน4แม่รวมเป็น 8แม่

- ขันหมากเบง 5นิ้วจำนวน 4. แม่

- บายศรีภาระตะ บายศรีภาระตะนี้ ใช้อยู่ด้วยกันแม่ล่ะ 108 (ขึ้นอยู่แต่ละช่างส่วนบุคลที่จัดทำ)

-    บายศรีหลัก ใช้จำนวนหลักๆมีทั้งหมด 9. ชั้น แต่ละชั้น

-    มีอยู่. 5-9แม่ ในแต่ละแม่มีอยู่5-9นิ้วด้วยกัน

-    บายศรีตอ นิยมใช้เป็นกลีผกาซ้อน 9กลีบ 4แม่ ประกบ
คู่บน-ล่าง ใส่กรวย หรือสัปรสก็ได้

3) บายศรีงานบวชนาค
บาศรงานบวช จะนิยมใช้ยองของแม่บายศีเป็นตัวนาค
และใช้นิ้ว 9-15นิ้วมีตั้งแต่1ชั้น2ชัน3ชั้นขึ้นไปล้วนแล้ว
แต่ความต้องการ
บายศรี ภาพโดยผู้เขียน

งานบายศรี เป็นงานที่ใช้วาระอันเป็นมงคล จึงต้องใช้ความปราณีต
ความละเอียดอ่อน วัสดุหลักที่สำคัญคือ ใบตอง ถ้าทุกคนมีความสนใจ
หัดทำกันได้นะครับ><

Advertisement

Advertisement

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์