คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ผู้ว่าฯอุบลฯชี้เงินบริจาคส่งฟื้นฟูผู้ประสบภัยภายในสิ้นปีนี้ แจงจังหวัดไม่เกี่ยวกับการบริจาคให้เพจเอกชน

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ผู้ว่าฯอุบลฯชี้เงินบริจาคส่งฟื้นฟูผู้ประสบภัยภายในสิ้นปีนี้ แจงจังหวัดไม่เกี่ยวกับการบริจาคให้เพจเอกชน

อุบลราชธานี – ผู้ว่าฯอุบลฯ เผยแผนจัดการและฟื้นฟูจังหวัดหลังน้ำท่วม

สฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เปิดเผยถึงเส้นทางการเงินและการจัดการเงินบริจาคจากสำนักนายกว่า เงินส่วนนี้ที่พี่น้องร่วมบริจาคเข้ามาผ่านสำนักนายกจะถูกจัดเก็บเข้าระบบส่วนกลางก่อน ถึงจะถูกแบ่งประมาณงบมาจัดสรรให้กับจังหวัดอุบลฯ โดยจะมีการแจกระเบียบการจ่ายแยกเป็นกรณีซึ่งมีได้ดังนี้ กรณีการสมทบให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจะเป็นเงิน 80,000 บาท ส่วนกรณีซ่อมแซมบ้านเรือนจะขึ้นอยู่กับการประเมินความเสียหายของแต่ละหลังว่ามีความเสียหายมากน้อยเพียงใด แต่ในส่วนต่อมาเป็นเรื่องของกรณีการแจกเงิน 5,000 บาทให้กับผู้ประสบอุทกภัยซึ่งเงินส่วนนี้เป็นที่นายกรัฐมนตรีได้ขอมติเห็นชอบจาก ครม. ของบประมาณส่วนกลางมาเยียวยาประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยตอนนี้ทางการได้จัดสรรเงินให้กับทุกหลังคาเรือนครบแล้วแต่ถ้าครอบครัวใดตกหล่นก็สามารถติดต่อประสานกับหน่วยงานของราชการที่เกี่ยวข้องได้ทุกเมื่อ

Advertisement

Advertisement

ต่อมาเป็นการชี้แจงถึงเงินที่พี่น้องคนไทยได้ทำการบริจาคเข้ามาผ่านศูนย์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเงินมียอดบริจาคสูงถึง 8,500,000 บาท โดยจังหวัดเองก็ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่1 การจัดตั้งศูนย์เฝ้าฟังระวังข่าวคอยสอดส่องพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม ต่อไปส่วนที่ 2 คือส่วนการจัดการสิ่งของบริจาค ซึ่งจังหวัดได้ตั้งทีมงานสำรวจและทำการลงแต่ละพื้นที่ว่าประชาชนมีความต้องการและขาดเหลือสิ่งของจำเป็นชนิดใด เพราะจากการสังเกตพบว่าชาวบ้านในแต่ละพื้นที่มีความต้องการสิ่งของที่แตกต่างกัน เช่น ยารักษา นมของเด็กเล็ก เป็นต้น และส่วนสุดท้ายส่วนที่ 3 คือการฟื้นฟู ซึ่งในช่วงเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ส่งกระทบผลให้บ้านเรือนเสียหายและชาวบ้านต่างก็ขาดรายได้ไม่มีเงินแม้แต่จะซ่อมแซมบ้านตนเองซึ่งตอนี้มีจำนวนถึง 20,000 กว่าหลังคาเรือน

Advertisement

Advertisement

ซึ่งทางจังหวัดเองก็ได้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำท่วมดังนี้  1) ฟื้นฟูทางกายภาพ คือ การฟื้นฟูศูนย์ราชการต่างๆ วัด ซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำ  ซึ่งในส่วนนี้ได้งบประมาณจากรัฐบาลส่วนกลางมาประมาณ 200 ล้านบาทและเตรียมเดินหน้าซ่อมแซมต่อไป โดยตอนนี้เริ่มได้ให้กรมโยธาสำรวจความเสียหายแต่ละพื้นที่แล้ว        2)  ฟื้นฟูอาชีพ โดยทางจังหวัดอุบลฯเองก็กำลังส่งเสริมและจัดหาอาชีพมารองรับช่วยชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยให้กับมาตั้งตัวให้ได้โดยเร็ว ซึ่งตอนนี้ก็กำลังเดินหน้าชดเชยเกษตรกรโดยใช้งบจากกระทรวงเกษตรไปกว่า 200 ล้านบาทเพื่อฟื้นฟู   3 ) ฟื้นฟูการท่องเที่ยวตอนนี้ทางจังหวัดได้เร่งจัดงานและประชาสัมพันธ์สำหรับอีเว้นท์ต่างๆ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดอุบลฯ  เพราะจากช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาจังหวัดอุบลฯสูญเสียรายได้ไปกว่า 3 – 4 พันล้านบาท

Advertisement

Advertisement

ส่วนแผนการรับมือกับมวลน้ำในอนาคตผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดเผยว่าทางจังหวัดจะมีการเตรียมแผนการจัดการกับทางของน้ำ ซึ่งในพื้นที่ใดที่มีถนนหรือโครงการที่ขวางทางน้ำจะแผนปรับปรุงและสร้างช่องทางให้น้ำไหลผ่านแล้วที่สำคัญคือปรับปรุงศูนย์อพยพให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น โดยจะก่อสร้างศูนย์อพยพขึ้นใหม่เตรียมความพร้อมสำหรับในอนาคตที่จะเกิดขึ้น

สำหรับการบริจาคตามเพจต่าง ๆ ขอชี้แจงว่า จังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีการรับบริจาคผ่านเพจ เป็นของเอกชนไม่เกี่ยวกับทางจังหวัดแต่อย่างใด ส่วนใครที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็สามารถมาร้องกับศูนย์ดำรงธรรมได้

ท้ายนี้ผู้ว่ายังฝากอีกว่า หลังจากที่พวกเราชาวอุบลฯได้เจอวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่มา พวกต้องมองวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันกับจัดการและบริหารส่วนต่างๆเพราะว่าเราทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจังหวัดเองก็ได้มีแผนเตรียมที่บูรณาการและก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานและชุมชนต่างๆ ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาส่วนต่างๆในครั้งนี้

ชิษณุพงศ์ สุนทรพาณิชย์  เรียบเรียง

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด