คัดลอกลิงค์

ความรู้

ย้อนรอย : ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ปากกาทอง
ปากกาทอง
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ปากกาทอง
แจ้งตรวจสอบ
ย้อนรอย : ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

            กรุงรัตนโกสินทร์ราชธานีที่ 4 ของราชอาณาจักรไทย เป็นราชธานีของไทยมายาวนาน 200 กว่าปี นับตั้งแต่ การสถาปนากรุงรัตนโกสิมทร์ เป็นราชธานีแห่งใหม่ในปี พ.ศ. 2325 เป็นต้นมา ได้มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยพระปรีชาสามารถ ของพระมหากษัตริย์ ทุกพระองค์ ได้นำพาประเทศให้พ้นภัยและมีความเจริญรุ่งเรือง สืบมาจนกระทั่งในปัจจุบัน                                                                       

 ย้อนรอย : ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

         กรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีชื่อเดิมว่า บางกอก ตลอดช่วงระยะเวลาของการเป็นราชธานี มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ด้านการปกครองเกิดการเปลี่ยนแปลงจากระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ด้านสังคมได้มีการเลิกทาส ด้านเศรษฐกิจ มีการขยายตัว และเจริญเติมโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนในด้านต่างประเทศดำเนินนโยบายยึดความเป็นกลาง ตลอดสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ มากมาย จนทำให้บ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านอย่างทุกวันนี้ภาพโดย lertnapa bongbut จาก Pixabay                                                                   ภาพโดย lertnapa bongbut จาก Pixabay 

Advertisement

Advertisement

เศรษฐกิจสมัยกรุงรัตนโกสินทร์            ลักษณะของเศรษฐกิจในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จะเป็นแบบเดียวกับในสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ มีลักษณะเป็นเศรษฐกิจแบบยังชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงทำการเกษตร โดยทำนาเป็นหลัก ในด้านการค้าก็เริ่มมีมากขึ้น สินค้าส่งออกมีเพิ่มขึ้น และทำการค้าขายกันหลายประเทศ ในสมัยรัชกาลที่ 3 พระองค์ทรงแต่งเรือสำเภาหลวงไปค้าขายทำให้มีเงินเข้าท้องพระครังจำนวนมากภาพโดย Supachai Nainamas จาก Pixabay                                                                  ภาพโดย Supachai Nainamas จาก Pixabay 

Advertisement

Advertisement

ด้านการค้า 

         การค้าในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นการค้าแบบเรือสำเภา ส่วนใหญ่จะค้าขายกับจีนสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ น้ำตาล ไม้ ดีบุก หนังสัตว์ งาช้าง ครั้ง รังนก พริกไทย เครื่องเทศ ยาสมุนไพร ส่วนสินค้า นำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ แก้ว ช้อน ถ้วยชาม ดินปืน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต สินค้าที่กรมพระครังสินค้าเป็นผู้ขายเองหรือสินค้าผูกขาด เช่น อาวุธปืน ดินระเบิด กระสุนปืน และสินค้าต้องห้าม เช่น งาช้าง รังนก ไม้ฝาง ไม้กฤษณา ซึ่งเป็นสินค้าที่หายากและมีราคาแพง   ภาพถ่ายโดยผู้เขียน : ปากกาทอง                                                                    ภาพถ่ายโดยผู้เขียน : ปากกาทอง

Advertisement

Advertisement

ประเพณี ที่ยังหลงเหลือจนถึงทุกวันนี้ 

  1. ประเพณีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีพระเมรุมาศ พระราชพิธีฉัตรมงคล พระราชพิธีโสกันต์ พระราชพิธีสมโภสช้างเผือก เป็นต้น 
  2. ประเพณีเกี่ยวกับชาวบ้าน เช่น พิธีทำขวัญนาค พิธีตรุษสงกรานต์ พิธีแต่งงาน พิธีเผาศพ พิธีสารทไทย เป็นต้น 
  3. ประเพณีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น การบวชนาค เวียนเทียนในวันพระ เข้าพรรษา ออกพรรษา การสรงน้ำพระในวันสงกรานต์ เป็นต้นภาพโดย Sasin Tipchai จาก Pixabay

                                                                        ภาพโดย Sasin Tipchai จาก Pixabay 

นี้แหละประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยในยุคก่อน จนต้องทอดมาถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน      

        

ภาพหน้าปกโดย Sasin Tipchai จาก Pixabay 

ภาพโดย lertnapa bongbut จาก Pixabay 

ภาพถ่านโดยผู้เขียน : ปากกาทอง

สามารติดตามผลงานของผู้เขียนได้ที่ : https://creators.trueid.net/@22596

ปากกาทอง

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด