คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

สด! พระมหาสมปอง จาก มรภ.อุบลราชธานี

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
สด! พระมหาสมปอง จาก มรภ.อุบลราชธานี

สด! พระมหาสมปองพระมหาสมพงษ์

จาก ห้องบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

“ภาครัฐจะบริการประชาชนอย่างไรให้มีความสุขในยุค 4.0”

จัดโดย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและนักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ 10 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด