คัดลอกลิงค์

โควิด-19

เช็คสถานะเยียวยาเกษตรกร เข้าใจง่าย ตรวจสอบเร็ว

479
วงศ์พระอาทิตย์
วงศ์พระอาทิตย์
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก วงศ์พระอาทิตย์
แจ้งตรวจสอบ
เช็คสถานะเยียวยาเกษตรกร เข้าใจง่าย ตรวจสอบเร็ว

การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทางหน่วยงานของภาครัฐกำลังดำเนินการเป็นไปตามลำดับขั้น โดยในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็เริ่มมีการเยียวยาผู้ว่างงานผ่านการลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยในวัยที่ 8 พฤษภาคม 2563 การจ่ายเงินรอบแรก และดำเนินการเรื่องสิทธิผู้ลงทะเบียนคงจะครบทั้งหมด พร้อมกันนั้นยังมีมาตรการเยียวยาเกษตร 15,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อีกด้วย

https://www.facebook.com/pr.doae/photos/rpp.209771979200772/1522595697918387/?type=3&theaterโดยมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรก็เริ่มออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 2563 ที่ให้เกษตรเข้าไปลงทะเบียน แก้ไข ข้อมูลผ่านแอป Farmbook ล่าสุดทางกรมวิชาการ และกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีรายชื่อเกษตรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว เผยแพร่ไปให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ติดไว้บริเวณศาลากลางบ้าน หากเราอยู่ต่างจังหวัดสามารถตรวจสอบกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเกษตรชุมชนได้ ส่วนใครที่ไม่มั่นใจสามารถเช็คสถานะเกษตรกร เพื่อรับเงินเยียวยาเกษตรกรช่วยเหลือช่วงโควิด 15,000 บาท ผ่านทาง http://farmer.doae.go.th ได้เลยนะครับ โดยมีวิธีการดังนี้ครับ

Advertisement

Advertisement

https://www.facebook.com/pr.doae/photos/rpp.209771979200772/1522595697918387/?type=3&theaterวิธีการเช็คสถานะเกษตรกร

1. ให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหัวหน้าสมาชิกครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร

2. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://farmer.doae.go.th เลือกเข้าไปที่หัวข้อ “การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน”

https://www.facebook.com/pr.doae/photos/rpp.209771979200772/1522595697918387/?type=3&theater3. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนหัวหน้าสมาชิกครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร แล้วกด “ค้นหา”

https://www.facebook.com/pr.doae/photos/rpp.209771979200772/1522595697918387/?type=3&theater4. จากนั้นจะขึ้น “ผลการค้นหา” โดยปรากฏชื่อหัวหน้าสมาชิกครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร ท้องที่ และปีการปรับปรุงล่าสุด จากนั้นให้เราตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดจากสมุดเล่มเขียว

Advertisement

Advertisement

https://www.facebook.com/pr.doae/photos/rpp.209771979200772/1522595697918387/?type=3&theaterสำหรับเกษตรกรรายเดิมที่ต้องการปรับปรุงข้อมูลสามารถเข้าไปได้ที่แอปพลิเคชัน Farmbook แต่ถ้าเป็น “เกษตรกรรายใหม่” สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามนี้นะครับ แล้วส่งที่ผู้นำชุมชน จากนั้นติดต่อทางเกษตรอำเภอโดยยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้

1. แบบคําร้องทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำหรับครัวเรือนเกษตรกร)

2. แบบคําร้องทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำหรับนิติบุคคล)

สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนอ่านบทความผมมาถึงตรงนี้อย่ารอช้านะครับ หากยังไม่เคยขึ้นทะเบียนให้รีบดำเนินการมีข่าวว่าการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนั้นอย่าลืมเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองนะครับ

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเยียวยาเกษตรกร : รีวิววิธีลงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอป Farmbook

Advertisement

Advertisement

ข้อมูลอ้างอิงhttps://www.facebook.com/pr.doae/


ภาพที่ 1 โดย ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร / ภาพถ่ายที่ 2/3/4/5 โดย ผู้เขียน

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด