คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

เที่ยว วัดทุ่งศรีเมือง วัดเก่าแก่เมืองอุบลฯ

Captaincesc
Captaincesc
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Captaincesc
แจ้งตรวจสอบ
เที่ยว วัดทุ่งศรีเมือง วัดเก่าแก่เมืองอุบลฯ

สวัสดีครับ วันนี้ขอพาทุกท่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวของสายบุญกันเป็นวัดชื่อดังในตัวเมืองอุบลราชธานี คือ วัดทุ่งศรีเมือง วัดที่เต็มไปสถาปัตยกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา มีหอไตรเรือนไม้กลางน้ำ และ หอพระพุทธบาทที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่อยู่ในตัวเมืองอุบลราชธานีเลย

ประวัติพอสังเขป 

วัดทุ่งศรีเมือง ถูกสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2385  โดยมีเจ้าคุณอริยวงศาจารย์ญาณวิมลอุบลสังฆปาโมกข์ วัดสระเกศวรวิหาร  ได้เป็นผู้บุกเบิกวางรากฐานการสร้างวัด ได้พัฒนาวัดให้รุ่งเรืองด้วยความร่วมมือของญาติโยมที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาช่วยกันสร้างทะนุบำรุงวัดตลอดมา  ต่อมาได้สร้างหอพระพุทธบาทเพื่อนำพระพุทธบาทจำลองจากวัดสระเกศวรวิหาร กรุงเทพมหานครมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ ให้ชาวบ้านได้กราบไหว้ และต่อมาได้การสร้างหอไตรเรือนไม้กลางน้ำขึ้น รวมไปถึงสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ขึ้นมากมาย รวมไปถึงแหล่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพแก่ชาวบ้านด้วย

Advertisement

Advertisement

วัดทุ่งศรีเมือง วัดเก่าแก่เมืองอุบลฯ

ภาพถ่ายโดย  Captaincesc

เดินทางไปวัดกันเลย เดินทางเข้าในเมืองเลยโดยวัดจะอยู่ด้านหลังทุ่งศรีเมือง แต่อย่างแรกมาถึงต้องถ่ายรูปป้ายหน้าวัด หรือ รูปบริเวณวัดหน่อยเพื่อแสดงว่าเรามาถึงแล้ว เดินเข้าไปภายในบริเวณวัดกันเลย มาที่นี่สามารถจอดรถได้ภายในวัดหรือนอกวัดได้เลย โดยมีพื้นที่วัด ใหญ่พอสมควรมีต้นไม้เยอะพอให้ร่มเงาบ้าง

วัดทุ่งศรีเมือง วัดเก่าแก่เมืองอุบลฯ

ภาพถ่ายโดย  Captaincesc

สิ่งแรกที่ต้องไปเข้าไปที่ หอพระพุทธบาทที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองก่อนเลย ซึ่งหอพระพุทธบาทได้ออกแบบเหมือนศิลปะผสมระหว่างแบบเวียงจันทน์กับแบบรัตนโกสินทร์สวยงามไปอีกแบบ เราสามารถเข้าไปในบริเวณหอพระพุทธบาทเพื่อเข้าไปกราบไว้ ขอพร กับพระเจ้าใหญ่องค์เงิน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สามารถดูภายในจะมีภาพจิตรกรรมพุทธประวัติต่าง ๆให้เราดู

Advertisement

Advertisement

วัดทุ่งศรีเมือง วัดเก่าแก่เมืองอุบลฯ

ภาพถ่ายโดย  Captaincesc

จากนั้นเดินไปที่ หอไตรเรือนไม้ที่อยู่กลางสระน้ำ โดยเป็นเรือนไม้เก่าพอสมควรแต่ออกแบบได้สวย ไม่กล้าขึ้นไปข้างบน รู้แต่ว่าเป็นที่เก็บรักษาคัมภีร์พระไตรปิฎก และใบลานสมัยโบราณที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษา แล้วเดินที่วิหารศรีเมืองจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่ศรีเมือง ให้เราเข้าไปกราบไหว้ ขอพรกัน

วัดทุ่งศรีเมือง วัดเก่าแก่เมืองอุบลฯ

ภาพถ่ายโดย  Captaincesc

เมื่อเสร็จแล้วเราสามารถเดินรอบ ๆ บริเวณวัดจะมีสถาปัตยกรรมต่าง ๆ เยอะมาก  มาเที่ยวอุบลราชธานีทั้งทีอย่าลืมมากันให้ได้ ซึ่งในตัวเมืองอุบลราชธานีเลย

ที่ตั้ง  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

การเดินทาง  ใช้เส้นทางจะไปจาก บขส. อุบลราชธานี โดยขับรถไปยังถนนหมายเลข 231  จากนั้นเจอแยกวนารมย์เลี้ยวขวาสู่ถนนชยางกูร ให้ตรงไปเข้าสู่ถนนหมายเลข 212 จากนั้นเข้าสู่ถนนหมายเลข 24 พอถึงแยกทุ่งศรีเมืองให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพโลรังฤทธิ์ เจอสี่แยกเลี้ยวขวาจะเจอวัดทุ่งศรีเมือง ระยะทางรวม 15 กิโลเมตร 

Advertisement

Advertisement

เวลาทำการ  เปิดทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.

ยานพาหนะในการเดินทาง    มอเตอร์ไซด์,  รถยนต์

ราคาค่าเข้าชม  ไม่มีค่าใช้จ่าย

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด