คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

ไหว้พระ 9 วัด สถานที่เก่าแก่ ในเมืองอุบล แบบวันเดียวจบ

812
Honey journey
Honey journey
|5 min read
อ่านบทความอื่นจาก Honey journey
แจ้งตรวจสอบ
ไหว้พระ 9 วัด สถานที่เก่าแก่ ในเมืองอุบล แบบวันเดียวจบ

จังหวัดอุบลราชธานี หรือ เรียกสั้นๆ ว่าเมืองอุบล มีคำขวัญประจำเมืองอุบลว่า เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซ่บหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์ คนดีศรีอุบล งามน่ายลวัดภูพร้าว

จังหวัดอุบลเป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใคร เป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน กลางเมืองระหว่างอำเภอเมืองอุบล กับ อำเภอวารินชำราบ ซึ่งมีสะพานที่เชื่อมต่อเดินทางหากันคือ สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี และสะพานเสรีประชาธิปไตย ในตัวเมืองอุบลมีสถานที่เก่าแก่ ทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ บ้านเรือนสมัยก่อน สถานที่ตั้งค่ายทหารสมัยก่อนและรวมไปถึงวัดวาอารามที่มีอายุมากกว่า 200 ปี ที่ตั่งอยู่ในตัวเมืองอุบล 

ผู้เขียนเองได้มีโอกาสมาเยือนและอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุบลในช่วงเวลาหนึ่ง เมืองอุบลเป็นเมืองที่น่ารัก ผู้คนอัธยาศัยดี เป็นมิตรมีน้ำใจเอื้อเผื่อต่อกัน (เว้าลาวม่วน ๆ คัก เป็นภาษาท้องถิ่นใช้ในการสื่อสารของคนที่นี่ ) มาถึงเมืองอุบลทั้งที จึงขอโอกาสนี้ไปไหว้สักการะพระคู่บ้านคู่เมืองแห่งเมืองอุบลเพื่อเป็นศิริมงคลและให้ลูกหลานมาอาศัยได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขกัน

Advertisement

Advertisement

ผู้เขียนกะเลยอยากจะมาแนะนำวัดที่อยู่ในเมืองอุบล ใช้เวลาเพียงแค่ 1วันก็สามารถไหว้พระทั้ง 9 วัดได้ค่ะ มาย้อนรอยสถานที่ต่าง ๆ ที่ผู้เขียนได้เคยมาสักการะที่แห่งนี้ ณ เมืองอุบล กันค่ะ เริ่มต้นที่วัดแรก คือ

วัดพระธาตุหนองบัว1. วัดพระธาตุหนองบัว หรือชาวบ้านเรียกสั้น ๆ ว่า วัดหนองบัว ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ 2498 เป็นวัดราษฎร์นิกายธรรมยุต เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ภายในวัดยังมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการครบรอบ 25 ศตวรรษ ของพุทธศาสนาในปี 2500 พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ นั้นได้จำลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยา ของประเทศอินเดีย และยังเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วย โดยวัดแห่งนี้อยู่ไม่ไกลมากนักจาก สถานนีขนส่งของจังหวัด โดยห่างราว ๆ ประมาณ 1.5 - 2 กม. ที่ตั้งของวัด อยู่ที่ ถนนธรรมวิถี ต.ในเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

Advertisement

Advertisement

พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.amuletacademy.com/web/travel_detail.php?id=259

วัดสุปัฎนาราม2. วัดสุปัฎนารามวรวิหาร เป็นวัดที่ตั้งอยู่แม่น้ำมูล สามารถมาทำบุญให้อาหารปลาและนกได้ที่ท่าน้ำของวัดค่ะ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร หรือ เรียกสั้นๆ ว่า วัดสุปัฎ เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาล ที่ 4 ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะเป็นวัดธรรมยุตินิกาย แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในจังหวัดอุบลเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี มีพระพุทธรูปที่สำคัญคือ พระสัพพัญญเจ้า และพระแก้วขาวเพชรน้ำค้างซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้ อุโบสถของวัดสุปัฏ เป็นแบบ ศิลปะ 3 ชนชาติ คือ ไทย / เยอรมัน /ขอม นั้นเอง . วัดสุปัฎนารามสามารถนั่งรถ 2 แถว สาย 11 จาก บขส. มาลงที่ด้านหน้าวัดได้เลยค่ะ ค่าบริการ 10 บาท ตลอดสายค่ะ วัดสุปัฎนารามห่างจากวัดพระธาตุหนองบัว 5.4 กม.ค่ะ ที่ตั้งอยู่ที่ ถนนสุปัฏน์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เราไปต่อกันค่ะ หลังจากนั่งรถ 2แถวมาลงที่วัดสุปัฏนารามแล้วไปต่อ ด้วยการเดินค่ะ

Advertisement

Advertisement

วัดสุปัฎนารามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://th.m.wikipedia.org/wiki/วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วัดศรีอุบลรัตนาราม3. วัดศรีอุบลรัตนาราม หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดศรีทอง ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2398 ลักษณะพระอุโบสถสร้างตามแบบวัดเบญจมบพิตร และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง คือ พระแก้วบุษราคัม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปฏิมากร ปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน บรรยากาศในวัดแม้จะอยู่ติดกับถนนเส้นหลักแต่ภายในบรรยาศเรียบสงบมาก วัดศรีอุบลรัตนาราม ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดสุปัฏ ห่างประมาณ 600 เมตร ที่ตั้งของวัด ถนนอุปราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://th.m.wikipedia.org/wiki/วัดศรีอุบลรัตนาราม

ศาลหลักเมือง4.  ศาลหลักเมือง เราเดินข้ามถนนมาประมาน 260 เมตร จากวัดศรีอุบลรัตนาราม ก็จะเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมือง ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง ตั้งอยู่ทางด้านข้างของทุ่งศรีเมือง สวนสาธารณะใจกลางเมืองอุบลค่ะ ศาลหลักเมืองก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2515 เป็นสถานที่ยึดเหนียวจิตใจของพี่น้องชาวอุบลและมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมเมืองอุบลต่างก็จะมากราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลและสมดังปรารถนาที่ตั้งจิตอธิฐานเอาใว้ หลังนัันจากเราออกเดินทางไปต่อที่ วัดทุ่งศีรเมือง ระยะทางห่างจากศาลหลักเมือง 550เมตร ค่ะ

ศาลหลักเมืองอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=715 

วัดทุ่งศีรเมือง5. วัดทุ่งศรีเมือง  เป็นวัดที่เก่าแก่ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  เป็นวัดที่ถูกสร้างแบบผสมผสานระหว่าง ไทย-พม่า-ลาว และมีหอพระไตรปิฏกที่สร้างด้วยไม้ตั้งอยู่กลางสระน้ำ หอไตรที่เก่าแก่ที่สุดมีความสวยงามและสมบูรณ์มากที่สุด แห่งหนึ่งของภาคอีสาน ถัดมาด้านข้างของหอพระไตร คือ อุโบสถ หรือหอพระบาทซึ่งภายในประดิษฐาน พระพุทธบาทจำลองมาจาดวัดสระเกศราชวรวิหาร นอกจากนี้ที่วิหารศรีเมือง ก็ยังมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยชื่อว่าพระเจ้าใหญ่ศรีเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ของจังหวัดอุบลราชธานี ที่พุทธศาสนิกชนให้ความเลื่อมใสศรัทธากันต่อมาอย่างช้านาน ที่ตั้งของวัด 95 ถ.หลวง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

ว่าแล้วเราเดินทางไปต่อที่วัดหลวงกันเลยค่ะ ระยะทางห่างจากวัดทุ่งศรีเมือง  700 เมตร โดยออกจากหน้าวัดแล้วเลี้ยวขาวมือมุ่งหน้ามาทางแม่น้ำมูล

วัดทุ่งศีรเมืองอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=250

วัดหลวง6. วัดหลวง เป็นวัดแรกของเมืองอุบลและเป็นวัดประจำเจ้าเมืองอุบลราชธานีคนแรก ก็คือ ท้าวคำผง วัดถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2324 มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ชื่อว่า พระเจ้าใหญ่องค์หลวง ประดิษฐานอยู่ในวิหารพระเจ้าใหญ่องค์หลวง (ศาลาการเปรียญ) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของชาวเมืองอุบล มีอายุยาวนานมากว่า 223 ปีมาแล้ว ด้านหลังของวัด ติดกับแม่น้ำมูลมองเห็นฝั่งตรงข้ามจะเป็นเขตของ อ.วารินชำราบ และยังช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปีจะมีการจัดงานกันอยู่สถานที่แห่งนี้ ด้วยค่ะ  ไปต่อที่วัดกลางกันค่ะ ระยะทางจากวัดหลวง 400 เมตร .

วัดหลวงอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=31

วัดกลาง7. วัดกลาง ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2336 โดยเจ้าราชวงศ์ (ก่ำ) เป็นวัดที่สร้างขึ้นคู่กับวัดหลวง มีอุโบสถรูปแบบสวยงามและเเตกต่างจากอุโบสถทั่วๆไป มีความเรียบง่าย ภายในวัดยังมีศาลา ที่สวยงามภายในเป็นที่ประดิษฐานของ พระบทม์ เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่งดงาม เป็นพระพุทธรูปที่ประสาทพรเกื้อกูลให้เกิดความสำเร็จตามแรงแห่งสัจจาอธิษฐานปรารถนา วัดมีเนื้อที่ไม่ได้กว้างมากนักแต่บรรยากาศภายในวัดร่มรื่น ที่ตั้งของวัด ถนนพรหมราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี จากวัดกลาง ไปต่อที่วัดมณีวนาราม ด้วยระยะทาง 750 เมตร ค่ะ

วัดกลางอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/site/ubonkittiya/wadklang

8. วัดมณีวนาราม หรือเรียกว่าวัดป่าน้อย สร้างขึ้นปี พ.ศ. 2332 สร้างโดย อุปฮาดก่ำ เป็นโอรสของพระปทุมวรราช สุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) เป็นวัดที่ประดิษฐานของพระแก้วโมเมน(มีสีแดงเข้ม) หนึ่งในพระเเก้วสำคัญของจังหวัดอุบล พระแก้วโกเมนเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปอัญมณี ในตะกูลนพรัตนชาติในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้น และยังเป็นพระพุทธอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ของวัด มีพุทธศาสนิกชนได้มากกราบไหว้บูชาขอพรกันมากมาย ภายในวัดยังมีสถานที่สำคัญทางประวิติศาสตร์อีกมากมาย อาทิ เช่น กุฎิแดง หรือ กุฏิพระอริยะวงศาจารย์ , เจดีย์ปูชนียาจารย์

จากวัดมณีวนารามหรือวัดป่าน้อยแล้ว วัดสุดท้าย เราจะไปที่วัดป่าใหญ่หรือวัดมหานารามนั้นเองค่ะด้วยระยะทางห่างจาก วัดมณีวนาราม 450 เมตร .

วัดมณีวนารามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=212

วัดมหาวนาราม9. วัดมหาวนาราม หรือเรียกว่าวัดป่าใหญ่ เป็นวัดที่เก่าแก่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง ของชาวอุบล เดิมทีวัดนี้เป็นสำนักสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนากัมฐาน ก่อตั้งเมื่อปี 2322 มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ชื่อว่า พระเจ้าใหญ่อินแปง ชาวอุบลและนักท่องเที่ยว ต่างมากราบไหว้ขอพรกันที่นี่เป็นจำนวนมาก และในช่วงเวลา 15:30 น. ของทุกวันจะมีการทำวัตรเย็นใช้เวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมงค่ะ ภายในวัดจะมีการทำบุญต่าง ๆ อาทิเช่น ถวายสังฆทาน ทำบุญประจำวันเกิด และอื่น ๆค่ะ ตามแต่ความศรัทธาของผู้ที่มาทำบุญ .. 

วัดมหาวนารามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://th.m.wikipedia.org/wiki/วัดมหาวนาราม

เพื่อน ๆ คนไหนมีโอกาสเดินทางผ่านมายังทางอุบล อย่าลืมแวะมากราบสักการะขอพร เยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์กันนะคะ

การขนส่งสาธารณะในเมืองอุบล ถือว่าสะดวกสบายมากค่ะ รถ 2 แถว ค่าบริการ 10 บาทตลอดสายไปทั่วทั้งเมือง ค่ะ มีทั้งหมด 10 สาย ดููข้อมูลได้ที่นี่เลยจร้า  👇

http://www.veryubon.com/แผนที่สองแถวอุบล/

รถแท็กซี่มีทุกจุดค่ะ คิดค่าบริการตามระยะทาง ถ้าโทรเรียกมีค่าชาร์ตที่ 20 บาท

เบอร์โทร แท็กซี่อุบล  045265999

มีรถมอเตอร์ไซต์และรถสามล้อรับจ้าง ราคาคิดตามระยะทาง (อาจต่อรองกันได้แล้วแต่ผู้ใช้บริการจะขอนะคะ )

👉ปล.อย่าลืมพกร่มติดตัวไปด้วยนะคะอากาศค่อนข้างร้อน  หรือจะไปด้วยรถส่วนตัวก็สดวกดีค่ะ (ในเมืองแถวๆ หลังทุ่งศรีเมืองตลาดใหญ่มีเส้นทาง one way เยอะ ดูดีๆน้าา ) ตำรวจมีตั้งด่านเกือบทุก 4 แยกนะคะ 🤫

มาอุบลแล้วอย่าลืมเว้าลาวนำเผิ่นเด้อล่ะ .. แล้วคุณจะหลงรักเมืองอุบล 😍😍 

ครั้งหน้าผู้เขียนจะมาเล่าเกี่ยวกับอุบลเรื่องอะไรนั้น ติดตามรออ่านกันนะคะ ..  😊  🙏 บ๊าย บาย 

รูปภาพโดย ผู้เขียน 

By Thandaorn 

15 April 2020

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด