คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

ชมบรรยากาศ “งานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 2563”

ArtVich
ArtVich
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ArtVich
แจ้งตรวจสอบ
ชมบรรยากาศ “งานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 2563”

ชาวอุดรฯ รู้กันดีว่า เมื่อถึงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี จังหวัดอุดรธานีจะมีการจัดงานเทศกาลประจำจังหวัดขึ้น คือ "งานประจำปีทุ่งศรีเมือง" ที่จัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน โดยในปี 2563 นี้ ก็ยังคงจัดขึ้นเช่นเคย เริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม - 12 ธันวาคม 2563 รวมเวลา 12 วัน 12 คืน จัดขึ้นที่สนามทุ่งศรีเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองและรายล้อมไปด้วยสถานที่ราชการต่างๆที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี

งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63งานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี มีการจัดงานบวงสรวง สักการะบูชา นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง ที่ปกป้องคุ้มครองพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีให้มีความร่มเย็นเป็นสุข อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในอันที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เพื่อจัดหารายได้ไว้เป็นทุนใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของจังหวัด และกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี

Advertisement

Advertisement

งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63ในปีนี้มีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และมีความแตกต่างจากปกติทุกๆปีอยู่อย่างหนึ่ง คือ เพิ่มมาตราการป้องกันโรค Covid-19 พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานทุ่งศรีเมืองจะต้องสวมใส่หน้ากากผ้าอนามัยเพื่อร่วมมือและช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้

งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63เว็บไซต์สำนักงานข่าวประชาสัมพันธ์ระบุว่า “กิจกรรมที่สำคัญในปีนี้ประกอบด้วย การบวงสรวงสักการะนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอุดรธานี การจัดขบวนแห่วัฒนธรรมดีศรีอุดรธานี ตามคำขวัญของจังหวัดอุดรธานี การแสดงแสงสีเสียงชุด "อารยนครอุครธานี เมืองแห่งมิตรไมตรี ไมซ์ซิตี้ วิถีไทย " การแสดงของคณะสิงโต มังกร เอ็งกอ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด การประกวด To Be Number One และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งการออกร้านมัจฉากาชาด นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการตามโครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาล อาทิ นิทรรศการหมู่บ้าน OTOP "ท่องเที่ยวชุมชน คนอุดร ได้ของต้อนกลับบ้าน" นิทรรศการผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา จากส่วนราชการในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนและอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี”

Advertisement

Advertisement

งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63งานทุ่งอุดร63


สำหรับพี่น้องประชาชนคนอุดรฯ และจังหวัดใกล้เคียงที่ยังไม่ได้มาร่วมงาน ก็สามารถเดินทางมาเที่ยวชมงานกันได้จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2563 นี้ รีบมาเลยเด้อพี่น้อง

Advertisement

Advertisement


ภาพปกและภาพประกอบทั้งหมดโดย : นักเขียน

อ้างอิง : สำนักงานข่าวประชาสัมพันธ์

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด