โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

ธุรกิจด้านสุขภาพจะมาแรงหลังโควิด 19 คลี่คลาย

ธุรกิจด้านสุขภาพจะมาแรงหลังโควิด 19 คลี่คลาย

เทรนด์ที่จะมาในอนาคตอันใกล้นี้และจะอยู่ไปนานพอสมควรหลังโควิด 19 คลี่คลายตัวลงคือเทรนด์การดูแลสุขภาพ มนุษย์เราจะหันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพและกล้าที่จะจ่ายในเรื่องการดูแลตัวเองมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกั