ความรู้

การจัดการขยะ @ตำบลแม่คะ

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
การจัดการขยะ @ตำบลแม่คะ

เครดิตภาพจาก : กะทิน้อย

เนื่องด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้มีจำนวนขยะมีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ จึงเล็งเห็นความสำคัญการจัดการขยะเป็นอย่างมาก และกิจกรรม BIG CLEANING DAY ทำความสะอาดสถานบริการต่างๆ ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะได้ออกประชาคมแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้คนในหมู่บ้านแสดงความคิดเห็นในการจัดการขยะแต่ละชุมชนว่าจะดำเนินการให้ไปในทางเดียวกัน จึงจัดทำแผนการจัดการขยะมูลฝอย ขยะเปียก และกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เริ่มจากทำปีงบประมาณ 2560 แล้ว ค่อยดำเนินการอย่างต่อเนื่องดังนี้

1.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกขยะในครัวเรือน และขยะอันตราย ในตำบลแม่คะช่วงเดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม

1.1 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ดำเนินการช่วงตอนเย็นพร้อมประชาคมของ อบต.แม่คะ ไปพร้อมกัน ทั้งนี้ยังมีวิทยากรจากครูโรงเรียนบ้านแม่คะไปสาทิตการทำน้ำหมักจากเศษวัสดุที่เหลือใช้ ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ เศษอาหาร เป็นต้น ให้รับฟังกันอีกด้วยคะ

Advertisement

Advertisement

กิจกรรมอบรม

คัดแยก เครดิตภาพจาก : กะทิน้อย

1.2 จัดตั้งจุดทิ้งขยะอันตรายในหมู่บ้าน 15 จุด โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะได้จัดถังขยะอันตราย ให้แต่ละหมู่บ้านแนะนำให้ผู้ใหญ่บ้าน

มอบขยะ เครดิตภาพจาก : กะทิน้อย

1.3 ปีงบประมาณ 2561 ทางบ้านสันป่าก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดการขยะได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยมีการจัดการขยะ คัดแยกขยะ มีศูนย์การเรียนรู้ โดยมีผู้นำหมู่บ้านร่วมกับประชาชนร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ทางหมู่บ้านยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่น่าภูมิใจอย่างมาก

ศูนย์คัดแยก หมู่ที่ 2

รับรางวัล เครดิตภาพจาก : กะทิน้อย

2.กิจกรรมการจัดตั้งฐานการเรียนรู้ในการจัดการขยะ(โรงเรียนบ้านแม่คะ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่) ช่วงเดือน มกราคม –มีนาคม 2560 แล้วยังเป็นฐานเรียนรู้หรือผู้ที่สนใจสามารถมาศึกษาดูงานได้ ยังมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่) กับโรงเรียนบ้านแม่คะ(ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คะ) เพื่อจัดตั้งฐานการเรียนรู้ในการจัดการขยะ(โรงเรียนบ้านแม่คะ) และดำเนินการจัดการขยะร่วมกัน ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงฐานการเรียนรู้ในการจัดการขยะ(โรงเรียนบ้านแม่คะ)

Advertisement

Advertisement

3.กิจกรรม BIG CLEANING DAY  ช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม ปีงบประมาณ 2561

3.1 ให้ดำเนินการจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY 3 จุด ในตำบลแม่คะ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่ง และ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ

3.2 ให้ดำเนินการจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ทุกหมู่บ้าน

ทำความสะอาด เครดิตภาพจาก : กะทิน้อย

กิจกรรมเราเห็นเราได้สัมผัสตามนั้นเลยจร้า ถ้ามีกิจกรรมดี ๆ เราจะมาประชาสัมพันธ์บอกกล่าวอีกนะคะ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ 300 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เลยเจ้า

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์