ความรู้

คุณสมบัติที่ดี ของการเป็นเจ้าของกิจการ

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
คุณสมบัติที่ดี ของการเป็นเจ้าของกิจการ

หน้าปก https://cdn.pixabay.com/photo/2017/04/24/13/37/architecture-2256489_1280.jpg

คุณสมบัติที่ดี ของการเป็นเจ้าของกิจการ


เมื่อยอดกูรูทางด้านบริการ Peter F. Ducker เคยได้กล่าวไว้ว่า ใครๆก็สามารถเป็นเจ้าของกิจการได้(anyone can be an entrepreneur) แต่ไม่ใช่ทุกคนเหมาะจะเป็นเจ้าของกิจการ การพัฒนาสู่ภาวะผู้นำจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง คุณสมบัติที่ดีของเจ้าของกิจการจึงเป็นเรื่องที่สมควรต้องมี เพื่อใช้ในการวัดว่า ตัวเราเองเหมาะสม กับการเป็นเจ้าของกิจการมากน้อยแค่ไหน และมีคุณสมบัติใดบ้างที่มีและที่ยังขาดอยู่

Working in officeCredit by;https://cdn.pixabay.com/photo/2016/02/24/13/52/working-1219889_1280.jpg

เป็นคนที่ชอบคิดอย่างสร้างสรรค์(Creative Thinker) และมองโลกในแง่บวก เจ้าของกิจการจำเป็นต้องเป็นคนที่ช่างสงสัย ชอบตั้งคำถามหรือรู้จักตั้งคำถามที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของตนเอง และชอบมองหาโอกาสทุกโอกาส เพื่อสร้างธุรกิจ และคุณสมบัติในข้อนี้ จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสิ่งมีอยู่ เพราะพวกเขามักจะตื่นตัวกับสิ่งรอบตัว ชอบการเปลี่ยนแปลงและท้าทายสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ชอบสังเกตุความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง นำมาใช้เพื่อเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไข จนสามารถรับมือได้กับทุกปัญหาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้เป็นอย่างดี

Advertisement

Advertisement

Action and planCredit by;https://cdn.pixabay.com/photo/2014/11/17/03/15/business-idea-534228_1280.jpg


เป็นคนที่รู้จักแบ่งงานและมอบหมายงานให้คนที่เหมาะสม(Put the right man to the right jobs) เจ้าของกิจการที่ดีไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างด้วยตนเอง เพื่อพวกเขาจะได้เอาเวลาที่มีค่าทั้งหมดไปทำในสิ่งที่สร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า พวกเขาจะรู้จักข้อดีและข้อด้อย ของพนักงานแต่ละคน และมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับพวกเขา รวมทั้งให้อิสระในการตัดสินใจด้วยอีกระดับหนึ่ง ทีมที่ดีคือหัวใจหลักของธุรกิจที่จะประสบผลสำเร็จ และเจ้าของกิจการที่ดีจะต้องคอยส่งเสริมการเรียนรู้ และคอยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานอยู่เสมอๆ

OfficeCredit byhttps://cdn.pixabay.com/photo/2013/03/20/17/00/russia-95311_1280.jpg

เป็นคนที่เข้าใจธุรกิจของตัวเองอย่างถ่องแท้(Understand your business) เจ้าของกิจการที่ดีจะต้องเข้าใจในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของตัวเองอย่างลึกซึ้ง พร้อมกับหมั่นหาข้อมูลทุกๆอย่างเพื่อนำมาส่งเสริมและสนับสนุนตัวธุรกิจของตัวเอง สามารถบริการจัดการกับความเสี่ยง สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะความรู้ลึก รู้จริง จะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดในธุรกิจของตัวเอง ถ้าหากวันหนึ่งมันเกิดปัญหาขึ้น

Advertisement

Advertisement

เป็นคนที่มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดีกับผู้คนทั้งภายในและภายนอก(Good skill of communication)คล้ายกับเป็นตัวแทน และทั้งการขายก็ต้องไม่น้อยหน้า ต้องดูให้ออกว่าลักษณะภายนอกของแต่ละบุคคคล ต้องใช้วิธีไหนเข้าหาและพูดคุยสื่อสารกับพวกเขา เพราะคนจะมีบุคลิกลักษณะท่าทางที่แตกต่างกันออกไปในหลายๆรูปแบบ และถ้าเจ้าของกิจการควบคุมพวกเขาให้อยู่ในกำมือได้ จนสามารถโน้มน้าวคนอื่นให้มาสนใจบริษัท ยิ่งถ้าหากเป็นคนที่ถูกต้องและเหมาะสมแถมยังไปด้วยกันได้ดี ไม่ว่าธุรกิจคุณจะอยู่ในรูปแบบไหน บริษัทของคุณก็จะไม่มีวันล้มอย่างแน่นอน

HandshakeCredit by;https://cdn.pixabay.com/photo/2018/04/07/13/13/handshake-3298455_1280.jpg

อย่างสุดท้าย ต้องเป็นคนกล้าได้กล้าเสีย และใจสู้ เป็นทั้งนักสู้ในคราวเดียวกัน(Risk taker) มีความมั่นใจ ในตัวเองสูง และมองความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ดี เพราะเจ้าของกิจการที่ดีจะต้องรู้จักประเมินตวามเสี่ยงและความเป็นไปได้ เพราะความกล้าได้กล้าเสียจะต้องถูกใช้ในการตัดสินใจทุกครั้ง เพื่อเลือกแนวทางที่ดีที่สุด

Advertisement

Advertisement

TeamworkCredit by;https://cdn.pixabay.com/photo/2018/04/11/08/30/paper-3309829_1280.jpg


สรุปแล้วเจ้าของกิจการที่ดี ควรเปิดรับสิ่งใหม่ๆและต้องมองโลกในแง่ดี กล้าเสี่ยง และต้องหมั่นเรียนรู้อยู่สม่ำเสมอ เพราะธุรกิจที่เกิดใหม่อย่างล้นหลามในโลกปัจจุบันนี้ และอาจจะส่งผลกระทบ จนทำให้ธุรกิจที่เกิดก่อนหาดับหายไปได้ในอนาคต ถ้าเจ้าของกิจการ ไม่เปิดตามองกว้างรับข้อมูลใหม่ๆเข้ามาเรียนรู้ และนำไปปรับใช้เพื่อให้ตรงตามที่ตลาดโลกต้องการ ต่อให้คุณมีทีมบริหารที่เก่งที่สุด แต่ถ้าความคิดไม่ยอมพัฒนาคุณก็จะเป็นเจ้าของกิจการอีกธุรกิจหนึ่งที่พาบริษัทไปพบกับคำว่าล้มละลาย.

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์