คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยวถนนคนเดิน” ขานรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยวถนนคนเดิน” ขานรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__13852946.jpg

เชียงใหม่ – นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการจัดกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้การดำเนินการจัดงานดังกล่าวในแต่ละจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมในรูปแบบถนนคนเดินที่สร้างรายได้ให้ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ รวมถึงจัดกิจกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบูรณาการจัดงานแบบประชารัฐ โดยกำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคมนี้

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__13852951.jpg

ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ภายใต้ชื่อ “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนกลางเวียงเจียงใหม่” โดยจะใช้พื้นที่บนถนนราชดำเนินและถนนพระปกเกล้า บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ซึ่งเชื่อมต่อจากถนนคนเดินกลางตัวเมือง หรือที่รู้จักกันในชื่อ ถนนคนเดินท่าแพ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์อยู่แล้ว รวมระยะทางประมาณ 300 เมตร เน้นจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น สินค้าเกษตร สินค้า OTOP สินค้าวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมือ ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง และสินค้าอื่นๆ อีกมาก รวมทั้งยังมีการนำศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน และกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ มาจัดแสดงในงานให้ได้รับชมอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__13852947.jpg

กิจกรรมถนนคนเดินดังกล่าว จะมีการสอดแทรกการรณรงค์ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่อีกด้วย โดยจะขอความร่วมมือให้พ่อค้าแม่ค้าลดการใช้ถุงพลาสติก แล้วหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมแทน รวมถึงจะมีการจัดเตรียมถังขยะสำหรับคัดแยกขยะประเภทต่างๆ กระจายไว้ทั่วบริเวณจัดงาน และขอให้ประชาชนที่มาถนนคนเดิน นำถุงผ้ามาใช้ใส่ของ เพื่อร่วมกันลดปัญหาโลกร้อน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนกลางเวียงเจียงใหม่” จะเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป และจะจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง ในทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ต่อเนื่องไปตลอดทั้งปี เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดความต่อเนื่อง

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด