ความรู้

ทักษะที่เกษตรกรรุ่นใหม่ต้องรู้

277
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ทักษะที่เกษตรกรรุ่นใหม่ต้องรู้

โลกในทุกวันนี้ มีองค์ความรู้ต่างๆ มากมาย แต่มันสามารถเชื่อมกันได้อย่างมีประโยชน์ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม หากเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้ข้ามความเป็นเกษตรกรเพียงอย่างเดียว แล้วพาตัวเองเข้าสู่ Multi skill คือ สามารถทำเกษตรกรรมที่ตัวเองเชี่ยวชาญไปพร้อมกับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่ตัวเองไม่ได้เชี่ยวชาญมาตั้งแต่แรก แต่เป็นทักษะที่ต้องรู้เพื่อเชื่อมต่อตัวเองเข้ากับผู้บริโภคให้ง่ายและหลากหลายมากขึ้น ทักษะนั้นจะต้องเป็นประเด็นงานที่เกี่ยวเนื่องกัน และสามารถประสานเรื่องราวต่างๆ ให้เป็นของเกษตรกรเอง จากประสบการณ์ของผู้เขียนจึงได้จำแนกเป็นหมวดหมู่ความรู้ที่เกษตรกรรุ่นใหม่ควรเสริมทักษะ ได้ดังนี้

รูปแปลงเกษตรของผู้เขียน

สวนอุ้มฮุ่ม

ความรู้การออกแบบพื้นที่และปรับภูมิทัศน์ เปรียบเหมือนกับการสร้างเมืองที่มีขนาดเท่ากับพื้นที่ของเกษตรกรเองต้องจัดการน้ำอย่างไร น้ำดี-เสีย ลม แดด และสิ่งแวดล้อมภายในแปลงให้เกิดการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนอกจากนี้แล้วอาจจะต้องมีความสวยงามของภูมิทัศน์ในสวนให้มีความโดดเด่นให้น่ามอง เผื่อลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมจะได้เกิดความประทับใจ

Advertisement

Advertisement

ความรู้ในการอนุรักษ์ เมื่อเกษตรกรมีความชำนาญในการปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ ดูแล รักษา อาชีพของตนบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นต้นทุน โดยใช้น้ำจากแหล่งน้ำ ใช้ดิน ใช้อากาศและแสงอาทิตย์ ในการผลิต ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรู้จักวิธีการรักษาทรัพยากร ที่จะไม่ให้กิจกรรมการเกษตรของเราปนเปื้อนไปทำความเดือดร้อนแก่สังคมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากลูกค้าที่มีความสนใจในสิ่งแวดล้อมทราบถึงทักษะนี้ อาจะจะเป็นแฟนตัวยงของสวนคุณเลยก็ได้

ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการแปรรูปหรือจัดบริการ เพื่อให้เป็นการเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง เช่น อาหารพร้อมทาน ผลไม้แปรรูปจากสวน หรือการจัดบริการร้านอาหาร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฟาร์มสเตย์ เป็นต้น หากผู้บริโภคที่ใช้สอยผลผลิตของเราแล้วอาจทำให้เขาเลือกใช้แทนผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดแทนก็จะดีไม่น้อย

Advertisement

Advertisement

อาหาร

ความรู้ในการนิเทศและการสื่อสาร อาจะฟังดูเป็นเรื่องที่เราก็ใช้กันอยู่ทุกวัน แต่จริงๆ แล้วเราอาจจะใช้ social media เช่น เฟสบุค ไลน์ ยูทูป ติ๊กต๊อก เพื่อความบันเทิงหรือเปล่า แต่ยังมีเทคโนโลยีอื่นๆ อีก เช่น แอพตัดต่อวิดีโอภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลผลิตหรือสวน แอพออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าการเกษตร ซึ่งทักษะนี้ในปัจจุบันถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความสวยงามในผลิตภัณฑ์การเกษตร หรือประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายดาย

ความรู้การตลาด หัวข้อข้างต้นเป็นการสื่อสารและวิธีการแต่จะสื่อสารกับใคร หลักการนี้ต่างหากที่จะพาให้ผลผลิตและสวนของเราไปเป็นที่รู้จักกับผู้บริโภค เพราะเกษตรกรจำเป็นต้องรู้จักผู้บริโภคและสร้างกลุ่มผู้บริโภคของตนเอง  ถ้าเราปลูกหรือเลี้ยงสัตว์มาเพื่อขายให้แล้ว ไม่รู้ว่าจะขายให้ใคร หรือใครคือผู้บริโภคตัวจริงของเรา และใช้วิธีการขายที่ถูกต้องเหมาะสมกับเราและกลุ่มผู้บริโภค ก็จะทำให้เราขายได้ยาก ทั้งนี้เกษตรกรอาจจะเริ่มต้นจากการศึกษาและลงมือทำ SWAT หรือ BMC เบื้องต้น แล้วค่อยต่อยอดพัฒนา

Advertisement

Advertisement

ลองกอง

เป็นอย่างไรบ้างครับกับทักษะ เหล่านี้ สำหรับผู้เขียนเองก็ต้องเขาอบรมความรู้ทั้งจากหนรวยงานของรัฐ สถานบันการศึกษาในท้องถิ่น หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อเกษตรกร เพื่อพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ  ทั้งนี้ผู้เขียนเพียงยกตัวอย่างทักษะหลัก 5 ประการที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาตนเอง หากได้ศึกษาเพิ่มเติมจะมีรายละเอียดลึกและกว้างมากกว่านี้ เพื่อที่ความรอบด้านของเราจะไปช่วยสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรให้เกิดการพัฒนาไ้ด้อย่างต่อเนื่อง

เกษตรกรรุ่นใหม่ต้องมี ความยืดหยุ่น เพราะต้องเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค ดิจิตอล เช่นนี้

ชิงช้า

ภาพของผู้เขียนเอง

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ลุงฮอม
ลุงฮอม
อ่านบทความอื่นจาก ลุงฮอม

เกษตรกร ที่มีปณิธาน “เมื่อในหลวง ร.๙ ทรงสร้างฝาย อุ้มฮุ่มจะสร้างป่าถวาย”

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์