คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวอำเภอกัลยาณิวัฒนาใน 1 วัน

สงกรานต์ สมจันทร์
สงกรานต์ สมจันทร์
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก สงกรานต์ สมจันทร์
แจ้งตรวจสอบ
ท่องเที่ยวอำเภอกัลยาณิวัฒนาใน 1 วัน

“อำเภอกัลยาณิวัฒนา” เป็นอำเภอใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ค่อนข้างห่างไกลทีเดียว ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 160 กิโลเมตร จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 แยกมาจากอำเภอแม่แจ่ม เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่หุบเขาห่างไกล ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ผลิตสินค้าทางการเกษตรส่งขายมายังพื้นราบ เป็นทางผ่านไปอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บ้านวัดจันทร์

เนื่องจากเป็นอำเภอใหม่ ทำให้หลาย ๆ คนยังไม่รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวเท่าใดนัก วันนี้ ผมจะมาแนะนำการท่องเที่ยวอำเภอกัลยาณิวัฒนาใน 1 วันกันครับ

เนื่องจากใช้เวลาเดินทางนานมาก อีกทั้งทางเป็นภูเขา ผมแนะนำว่า ให้หาที่พักที่อำเภอกัลยานิวัฒนาเลย นั่น คือ “ป่าสนวัดจันทร์” ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ราคาที่พักคืนละ 800 บาท อยู่ท่ามกลางป่าสนสวยงามมากครับ

ป่าสนวัดจันทร์

สถานที่แรกเอาฤกษ์เอาชัยเพื่อความเป็นสิริมงคล ควรมาไหว้พระที่วัดจันทร์ ตามประวัติเล่าว่า วัดนี้สร้างมากว่า 300 ปีแล้ว ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ซึ่งชาวบ้านเคารพศรัทธากันมาก อันที่จริงก่อนจะชื่ออำเภอกัลยาณวัฒนานั้น มีการใช้ชื่อ “อำเภอวัดจันทร์” ไปพลางก่อน แต่ภายหลังเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงมีการเปลี่ยนชื่ออำเภอเป็นดังปัจจุบัน

Advertisement

Advertisement

วัดจันทร์

ที่วัดจันทร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่แปลกกว่าที่ใด โดยเฉพาะ “วิหารใส่แว่น” ที่มีหน้าบันวิหารเป็นรูปคล้ายคนใส่แว่นตา ความเป็นจริงแล้วเนื่องจากวิหารนี้ประดิษฐานพระสิงห์ พระคู่บ้านคู่เมือง ครั้นเมื่อสร้างวิหารแล้วปรากฏว่าภายในวิหารมืดเกินไป ช่างพื้นบ้านจึงเจาะหน้าบันวิหารให้แสงส่องเข้ามาได้ดังที่ปราฏคล้าย “แว่นตา” ในปัจจุบัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จมาที่วิหารแห่งนี้ด้วยเมื่อปี พ.ศ. 2522

Advertisement

Advertisement

วิหารใส่แว่นในหลวง

อีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งเป็นความทรงจำของชาวบ้านที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ “สะพานจอปาแกล๊ะ” ตั้งอยู่หลังโรงเรียนสหมิตรวิทยา เป็นสะพานไม้ยาว 200 เมตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่อำเภอนี้เมื่อปี พ.ศ. 2522 และทรงพระราชทานแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังจะเห็นได้จากการมีหน่วยงานที่พัฒนาชาวบ้าน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ และศูนย์ศิลปาชีพบ้านวัดจันทร์ เป็นต้น

จอปาแกล๊ะจอปาแกล๊ะ

เอาเป็นว่า ใครอยากจะมาเที่ยวอำเภอกัลยาณิวัฒนา แม้จะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากแบบที่อื่น แต่หากได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติของคนที่นี่ ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีไม่น้อยครับ


ภาพประกอบโดยผู้เขียนครับ

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด