คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ จังหวัดเชียงใหม่ และนำเงินไปช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ จังหวัดเชียงใหม่  และนำเงินไปช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7890-1.jpg เชียงใหม่ – นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อร่วมพิจารณาการดำเนินโครงการระดมทรัพยากร เพื่อจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเงินที่ได้จากการเรี่ยไร ไปช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการศึกษาของภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการเรี่ยไร ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2563

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7936-1.jpg ทั้งนี้ ข้อกฎหมายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 18 ระบุว่า การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ที่ กคร. หรือ กคร.จังหวัด จะต้อง เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐนั้นเอง เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันหรือพัฒนาประเทศ เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว

Advertisement

Advertisement

โดย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7895.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7892-2.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด