คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ผวจ.เชียงใหม่เตรียมพร้อมรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ผวจ.เชียงใหม่เตรียมพร้อมรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__12525694-600x334-1-600x334.jpg

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2563 ยังวางมาตรการเข้มของทุกภาคส่วนทำงานแบบบูรณาการอย่างเข้มงวด เพื่อลดการเสียชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาในการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ให้มีความเหมาะสม โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการความปลอดภัยให้มีความตื่นตัวในการระวังการก่อวินาศกรรม จุดเสี่ยงต่างๆ เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ รถไฟฟ้า สถานีขนส่ง ท่าเรือ ย่านชุมชน และศูนย์การค้าที่เป็นพื้นที่จัดงานฯ ซึ่งจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__89604117.jpg

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีการเตรียมความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อยช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงประชาสัมพันธ์ (1 พ.ย.62 – 2 ม.ค.63) ช่วงเตรียมความพร้อม (1 – 26 ธ.ค.62) และช่วงควบคุมเข้มข้น (7 วันระวังอันตราย) (27 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63) ดำเนินการตามมาตรการหลัก 8 ด้านอย่างเข้มข้น ทั้งด้านคน มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและจริงจัง ต่อเนื่อง ตามมาตรการ 10 รสชม. ด้านถนนและสภาพแวดล้อม ให้ตรวจสอบถนน ป้ายสัญญาณไฟ ให้ปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมจราจร คืนพื้นผิวถนนก่อสร้างก่อนเทศกาล รวมไปถึงทางรถไฟ ให้แต่ละอำเภอตรวจสอบที่กั้นทางรถไฟให้เรียบร้อย ด้านยานพาหนะ ตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะให้พร้อม พนักงานขับรถแอลกฮอลล์เป็น 0 และติดตั้ง GPS รถโดยสาร ด้านนักท่องเที่ยว ดูแลแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยเฉพาะดอย ทางน้ำ ดูแลความปลอดภัยท่าเรือ แพ โป๊ะ การช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ ให้เตรียมความพร้อมของกู้ชีพ กู้ภัย ด้านการสื่อสาร อุปกรณ์ บุคลากรการแพทย์ให้พร้อมอย่างทันทวงที ด้านบริหารจัดการ ให้บูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน วิเคราะห์การเกิดสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึก และด้านท้องถิ่น ให้ดำเนินมาตรการ “ด่านชุมชน” อย่างจริงจังและเข้มงวด

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__89604121.jpg

สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัย ได้บูรณาการจัดกำลังทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ทหาร ปกครอง และตำรวจ ที่จะร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อย 24 ชั่วโมง โดยจะมีการจังตั้งจุดตรวจบูรณาการ 47 จุด ด่านชุมชนครอบคลุม 2,066 หมู่บ้าน จุดตรวจตำรวจ 112 จุด และจุดรักษาความสงบของทหาร 6 เส้นทางสายหลักเข้าเมือง นอกจากนี้ ยังมีมาตรการพิเศษในการดำเนินการอย่างเข้มข้นกับอำเภอกลุ่มเสี่ยง ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง การออกประกาศห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่ขึ้นดอยสำคัญ จำนวน 4 ดอย ได้แก่ ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยสุเทพ และดอยคำ มาตรการบังคับใช้กฎหมายตรวจจับด้วยกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ รวมไปถึงการใช้กล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ Speed

Advertisement

Advertisement

Camera จำนวน 10 จุด บนถนนสาย 118 เชียงใหม่ – เชียงราย และถนนสาย 108 เชียงใหม่ – จอมทอง รวมถึงกล้องตรวจจับความเร็วแบบมือถือ จำนวน 16 ตัวทั่วจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดตั้งจุดสกัด และชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าระงับเหตุเมื่อเกิดเหตุโดยทันที และกำหนดความเร็วของรถในเขตเทศบาลเป็นเขต Slow city โดยกำหนดความเร็วในพื้นที่ชั้นในคูเมืองเชียงใหม่ไม่เกิน 40 กม./ชม.

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__89604120.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด