คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เที่ยวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 30 ธันวาคม 2562 – 11 มกราคม 2563

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เที่ยวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 30 ธันวาคม 2562 – 11 มกราคม 2563

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/งานนน-01_0.jpg เชียงใหม่ – นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เที่ยวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม   ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงมหรสพ การประกวดนางสาวเชียงใหม่ การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ การจัดกิจกรรมมัจฉากาชาด สลากกาชาด โดยการจัดทำสลากกาชาดการกุศลขึ้น เพื่อหารายได้ช่วยเหลือในด้านการบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด