คัดลอกลิงค์

โควิด-19

รีวิวฉีดวัคซีน sinovac สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์

Tasuma
Tasuma
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Tasuma
แจ้งตรวจสอบ
รีวิวฉีดวัคซีน sinovac สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์

รีวิวฉีดวัคซีน Sinovac สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
               

                ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าผมเป็นบุคลากรทางการแพทย์ จึงมีสิทธ์ในการได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac ก่อนประชาชนทั่วไป เนื่องจากปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อโควิด 19 จึงมีความจำเป็นที่จะได้รับวัคซีนเป็นลำดับต้นๆ ซึ่งการฉีดวัคซีน Sinovac นั้นจะมีการฉีดวัคซีนจำนวนสองครั้ง โดยเข็มแรกจะฉีกห่างจากเข็มที่สองเป็นระยะเวลา 3 อาทิตย์


               โดยขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีน Sinovac ขึ้นอยู่กับมาตรการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งตัวผมเองได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งผมเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 5 กำลังจะขึ้นปี 6  ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่จะต้องฝึกปฏิบัติงานจริง เหมือนแพทย์ทั่วไปแต่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ ซึ่งในการทำงานจริงต้องพบปะกับคนไข้จำนวนมาก ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด 19 ทางโรงพยาบาลจึงมีมาตรการณ์ให้บุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถของลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ของฉีดวัคซีน Sinovac ได้ 

Advertisement

Advertisement


               โดยวิธีการลงทะเบียนทางโรงพยาบาลจะมี sms ส่งมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้บันทึกไว้ในฐานระบบนักศึกษา จากนั้นให้นักศึกษาลงทะเบียนแสดงความจำนงในการรับสิทธิ์ฉีดวัคซีน Sinovac หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วจะมีการพิมพ์ใบนัดเพื่อให้มาฉีดตามระยะเวลา พร้อมบอกสถานที่และเวลาที่สามารถเข้ามาฉีดวัคซีนได้ลงทะเบียน
                เมื่อถึงเวลานัดฉีดวัคซีน ผมก็ไปตามนัดแสดงบัตรประชาชนให้มีการตรวจสอบว่ามีการลงทะเบียนว่ามีการลงทะเบียนแสดงความจำนงในการขอฉีดวัคซีน จากนั้นก็ให้ไปวัดน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ใครที่มีค่าความดันโลหิตที่ปกติก็สามารถต่อแถวเข้ารับการฉีดวัคซีนได้เลย ซึ่งพี่ๆ พยาบาลจะเป็นกลุ่มวิชาชีพหลักที่ทำหน้าที่ในการฉีดวัคซีนแก่บุคลาการทางการแพทย์ทุกคนใบนัด

Advertisement

Advertisement

               หลังฉีดวัคซีนเสร็จ จะมีมาตรการรอดูผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยให้อยู่ในห้องสังเกตอาการเป็นเวลา 30 นาที ถ้ามั่นใจว่าไม่มีอาหารผิดปกติเช่น มีผื่นขึ้นตามตัว หายใจไม่ออก มีอาการปวดหัว หรือมีอาการอัมพาต ทางทีมงานจะเร่งเข้าการช่วยเหลือทันที แต่โชคดีที่ผมไม่ได้มีผลข้างเคียงจากวัคซีนภายใน 30 แรกหลังฉีดวัคซีนใบนัด
               นอกจากนี้หลังครบ 30 นาทีที่ห้องเฝ้าสังเกตอาการ หากไม่มีอาการผิดปกติก็สามารถอนุญาตให้สามารถกลับบ้านได้ และหมั่นสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้และให้ใบนัดมาฉีดเขมที่2 ในอีก 3 สัปดาห์ถัดมา โดยจะมีแบบสอบถามผลข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้ว 2 วันเพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังผลข้างเคียงที่เกิดจากการฉีดวัคซีนได้ประเมิน

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด